Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Birgitte Wistoft|Birgitte Wistoft
20
/
11
/
2008

Københavns Postgård i Købmagergade har været i funktion siden 1780 og er dermed Danmarks ældste fungerende posthus. Med årene er det kommet til at omfatte hele komplekset bag gadenumrene 33-37. Nu er bygningerne sat til salg og museet er derfor i fuld gang med at dokumentere husets historie.

Budene sorterer i postgården i Købmagergade i 2005. Der ekspederes ca. 45 millioner forsendelser årligt herfra.

Milepæle

Fra postgården udgik landets første diligence i 1798 og den forunderlige kuglepostvogn i 1815 her blev Danmarks første frimærker trykt i 1851. Her fo-rekom Posthusfejden i 1793 her forskansede tys-kerne sig den 5. maj 1945 og her begik Blekinge-gadebanden deres blodige røveri den 3. november 1988. Det er bare et lille udvalg af hændelser i dette hus der emmer af historie.

Langvarig udflytning

Engang var huset centrum for nationens kommuni-kation men i mere end hundrede år har posten bestræbt sig på at flytte funktioner væk fra den van-skeligt tilgængelige bymidte. Med færdiggørelsen af den store centralpostbygning i Tietgensgade i 1912 fik man skaffet bedre plads i Købmagergade til den voksende statstelegraf der i 1923 kunne indvi sin egen hovedbygning i nr. 37. Telefunktionerne forsvandt endegyldigt i 1990erne og Post & TeleMuseum rykkede ind.

Millioner af besøgende

Museet kan i disse dage fejre 10-års jubilæum på adressen Købmagergade 37. De mange kunder til postkontoret i nr. 33 er siden museets åbning den 9. oktober 1998 blevet suppleret med 14 millioner museumsgæster i nr. 37 mens 2 millioner har besøgt os på vores hjemmeside. Museet indret-tedes først og fremmest i Hovedtelegrafstationens gamle lokaler - og vi supplerede med et helt nyt hus på taget: Café Hovedtelegrafen. Siden er en række postale funktioner flyttet ud i stadig stigende tempo og museet har tilsvarende bredt sig fra den gamle Hovedtelegrafstation og ind i postgårdens domæ-ne.

København K før nu - og altid?

Postgården er dog stadig postekspeditionssted for København K og det vil et ejerskifte formodentlig ikke ændre på lige med det samme. For en sikkerheds skyld har vi dog allieret os med filminstruk-tøren Dan Säll og Filmselskabet: Postgårdens hverdag anno 2008 skal foreviges erindringer fast-holdes og arkiverne endevendes på jagten efter det liv der er levet i dette enestående bygningskom-pleks.

Inspirationen er hentet fra vores netop lancerede web-udstilling „Farvel til Telefonhuset" som man kan besøge på www.ptt-museum. dk. Målet er altså endnu en multimedie-produktion til internettet hvor læserne af MuseumsPosten fremover kan følge projektet og læse gode historier fra Købmager-gade.

Nogle af dem er spektakulære som den følgende historie om Trotskijs besøg. Andre er mere hver-dagsagtige for også hverdagens opgaver gennem 228 år i Købmagergade er vi så heldige at kunne dokumentere ved hjælp af museets righoldige samlinger.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder