Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jan Hybertz Gøricke
1
/
03
/
2001

Den 14. februar 2001 var det 125 år siden den skotskfødte amerikaner Alexander Graham Bell ansøgte om patent på opfindelsen af telefonen.

Bells ansøgning blev indleveret til patentkontoret i Boston kun omkring to timer inden en anden opfinder Elisha Grey henvendte sig samme sted med en foreløbig patentansøgning uden en fungerende model. Begge opfindere fik få dage senere besked om at deres ansøgninger ikke kunne efterkommes. De var i strid med hinanden.

Vel vidende at patentet ville tilfalde Bell undlod Grey at indlevere en fungerende model og afstod i det hele taget fra at foretage sig yderligere i sagen. Grey mente bl.a. at telefonen på daværende tidspunkt ikke havde nogen kommerciel værdi i forhold til telegrafen. Patentet på opfindelsen af telefonen blev udstedt til Bell den 7. marts 1876. Tre måneder senere demonstrerede Bell sin opfindelse på Verdensudstillingen i Philadelphia. Demonstrationen blev den første af en lang række lignende tilløbsstykker over hele verden i de følgende år.

Telefonen kommer til Danmark

Telefonens nyhedsværdi var stor. Mandag den 10. december 1877 kunne man i Kolding overvære at telefonen "forevises og forklares i Teaterlokalet" af telegrafisterne M. Petersen P. Rasmussen og Jørgensen. Forevisningen var en af flere rundt om i landet. Dertil kom en række telegraffolks forsøg med telefonen der med Telegrafdirektoratets tilladelse var blevet gennemført via de eksisterende telegraflinjer.

På dagen for forevisningen af telefonen bragte Kolding Folkeblad en grundig beskrivelse af "en af Nutidens mærkligste Opfindelser nemlig Telefonen eller Taletelegrafen." Telefonen blev i artiklen beskrevet som et "overordentlig simpelt Apparat" hvilket med stor sandsynlighed ikke har svaret til den opfattelse mange af avisens læsere har siddet tilbage med efter at have læst om den. Der var jo tale om et elektrisk apparat hvormed man mundtligt og uden særlige forudsætninger kunne kommunikere direkte med hinanden over flere mils afstand.

En fatal fejlvurdering

Forevisningerne rundt om i landet førte til flere private initiativer. Telegrafvæsenets direktør Heinrich Høncke anså derimod ikke telefonen som en trussel for telegrafen da telefonen i sine første leveår rent teknisk ikke egnede sig til fjernkommunikation. For Heinrich Høncke var telefonen derfor blot et "interessant stykke Legetøj." Den udtalelse har eftertiden moret sig meget over for historien blev som bekendt en ganske anden.

Det er foreløbig blevet til 125 års snak i og om telefonen sideløbende med en stadig mere fantastisk udvikling og udbredelse. Museets gæster har kunnet se de spændende apparater i udstillingen "Telefoner for millioner" som lukkede den 25. februar 2001. Grundet udstillingens store succes planlægger Post & Tele Museum at gøre plads til en væsentlig større del af museets flotte samling af telefoner i den permanente udstilling.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder