Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Eva Wistoft Andersen & Jacob Vrist Nielsen|Eva Wistoft Andersen & Jacob Vrist Nielsen
22
/
03
/
2013

Mange husker sikkert stadig Jydsk Telefons store salgs- og eksportsucces Cométen som kom i et sandt hav af variationer og farver og som stadig pryder mange stuer verden over. Men hvad de færreste ved er at det huskværdige navn var resultatet af en intern medarbejderkonkurrence hos Jydsk Telefon.

Der var engang hvor Jydsk Telefon var "Verdens bedste telefonselskab" eller det blev det i alt fald kåret til af den tyske milliardvirksomhed Siemens i 1981 (Jacobsen 2004 8). Men på trods af succesen blev man aldrig for fin til at rådspørge sig hos medarbejderne og måske var det ligefrem medvirkende til selskabets store succes?

Jydsk Telefons model 82E.

Det nye standardapparat

På det tidspunkt eksisterede der en særlig korpsånd ved telefonselskaberne; man var en del af en større helhed og man støttede op om sin arbejdsplads. Telefonselskaberne tilbød til gengæld en hel palet af arrangementer og aktiviteter til de ansatte og der var altid et stort fremmøde. Hos Jydsk Telefon afholdt man eksempelvis motionsdage banko-turneringer kor og man havde sågar en kunstforening og sit eget uddannelsescenter "Telefonskolen" hvor de 4.500 medarbejdere blev videreuddannet (se f.eks. JT Bladet nr. 9 1983).

Øverst Jacob Jensens første forslag. Forslaget blev afvist da Jydsk Telefons direktør Richard Relsted mente den lignede en firelænget bondegård. Nedert designikonet 76E som skaffede Jydsk Telefon international anerkendelse.

I begyndelsen af 1983 havde Jydsk Telefon udviklet en ny telefon som havde arbejdstitlen 82E. Telefonen skulle være Jydsk Telefons nye standardapparat. Udadtil lignede den til forveksling lillebroderen 76E. Den eneste synlige forskel var at den nye model var 2 cm bredere (JT Bladet nr. 4 1983). 76E havde været Jydsk Telefons største succes nogensinde og havde skaffet telefonselskabet international anerkendelse.

Model 76E var designet af Jacob Jensen og fremstillet af Standard Electric Kirk og den var den første fuldelektroniske telefon som blev sat i masseproduktion og solgt i hele verden. Telefonen blev også leveret til de andre telefonselskaber i Danmark. Hos Københavns Telefon Aktieselskab kom den til at hedde DK80 (Museumsposten nr. 3 2004).

Allerede året efter lanceringen af trykknap-telefonen 76E blev den indlemmet i den permanente udstilling hos Museum of Modern Art i New York. Finere kunne det dårligt blive men som telefonproducent er der aldrig tid til at hvile på laurbærrene hvis man ikke vil overhales indenom af konkurrenterne. Så allerede inden modellen nåede at ramme butikkerne havde teknikerne været i gang med at lave en ny og bedre version. Resultatet blev 82E.

Konkurrencen sparkes i gang

Undersøgelser havde vist at abonnenterne - måske ikke så overraskende - havde haft svært ved at tage navnet 76E til sig. I stedet havde de kaldt den for en række ting såsom "Den jydske telefon" og "Den nye telefon". Jydsk Telefon overvejede derfor at begynde at navngive deres telefoner ligesom man havde gjort hos konkurrenten i København med 76E. Og hvem var bedre at spørge til råds end de mange ansatte?

Jydsk Telefon stablede derfor en stor medarbejderkonkurrence på benene hvor telefonselskabet præmierede det bedste forslag til et navn til 82E og det bedste slogan. Jydsk Telefon ønskede at få et produktnavn som var "kort nemt at huske og som fortæller at der er tale om en telefon". Derudover skulle navnet være velegnet til markedsføring og have international appel. Konkurrencen blev slået op i Jydsk Telefons interne skrivelse "Den nye linje" som kom i et oplag på 6.500 eksemplarer (Den nye linje nr. 2 1983). Hovedpræmien var et weekendophold for to på et hotel i Jylland efter eget valg.

Og allerede få dage efter begyndte de første forslag at ryge ind ad brevsprækken hos Produktkontoret som arrangerede konkurrencen. Og forslagene var mange og kreative. Om Jydsk Telefon havde regnet med at få så mange henvendelser som de gjorde er svært at vide men forslagene væltede ind. I Post & Tele Museums arkiv har vi mere end 150 bevarede besvarelser.

"Firsernes svar på fremtidens telefon"

Nogle af forslagene var meget korte og kontante mens andre forsøgte at gå i dybden med hvorfor netop deres navn og slogan var de bedste. Et ægtepar fra Randers som begge arbejdede ved Jydsk Telefon havde delt arbejdsopgaverne mellem sig så hustruen havde fundet på navnet "Quick" og manden sloganet "Med Jydsk Telefons model "Quick" er du klar til en hurtig replik".

Nogle valgte at se bort fra Jydsk Telefons opfordring om at navnet skulle have en international karakter og kørte i stedet på det regionale islæt. Én foreslog at telefonen skulle hedde "Jyden" slet og ret og så mente han at sloganet kunne være "Jyden - nyd'en" eller "Det lyder som luften syder af nye jyder". En anden at den skulle hedde "Jyfonen" og have sloganet "Skal du arbejde hurtigt - men bevare roen - køb Jyfonen".

En medarbejder forudså at mange af hans kolleger ville slå plat på det jyske i stedet foreslog han at den skulle hedde "Telet" for som han skrev ville navnet ikke minde for meget om "Jyyyyland eller hvad man ellers kunne finde på af tåbeligheder for at efterligne københavnerne".

En kvindelig medarbejder var tæt på at nappe vinderloddet i navnekonkurrencen da hun udtænkte et slogan til den nye telefon. Ligesom flere andre foreslog hun at navnet skulle være "Tel-Star" opkaldt efter den første kommunikationssatellit som transmitterede telefonsamtaler og at sloganet skulle være "En ny komet på telehimlen". Skuffelsen må have været stor da medarbejderen erfarede hvilket navn der blev præmieret.

Flere havde muligvis hentet inspiration i filmen om rumvæsnet E.T. der var udkommet året før i alt fald foreslog én at sloganet skulle være "Phone home with multiphone" mens en anden mente at det burde være "Phone home use DanPhone". En tredje gik skridtet videre og foreslog at navnet på telefonen skulle være E.T. Phone forkortelse for Elektron Telefon.

Et nærmest profetisk forslag lød at 82E skulle hedde "Bibofon" og sloganet skulle være "Bib-Bob - ring nu op!". Forslaget var underskrevet af agent 07 Ole Møller. Agentens forslag slap dog heller ikke igennem nåleøjet men mon ikke den humørfyldte medarbejder har moret sig lidt da Frank Rasmussen godt tyve år senere i 2007 lancerede sit nye telefonselskab BiBob?

Andre navneforslag var "Standard" "Pastell" "Juttel" "Televax" "Tele-Jyden" "Telefiks" "Maxi-Telefon" "Viking" "Digifon" "Dandifon"og "Flashphone" mens andre slogans lød "Der er mange apparater der duer men det er dem fra Jydsk Telefon man bruger" "Tryk på tasten så klares resten" "Den jyske standard er størst" "82E - Firsernes svar på fremtidens telefon" og "let på tråden".

Karl Anker Mortensens vinderforslag.

Vinderen kåres

Men som bekendt var der ingen af disse forslag som vandt. I arkivalierne kan vi se at begge 1. præmier blev uddelt men vi kan ikke se hvem der vandt prisen for det bedste slogan eller hvilket slogan der vandt. Men det blev Karl Anker Mortensens forslag om at navngive telefonen "Comm"et" eller "Comm.1." der hev præmien hjem om end navnet blev modereret lidt inden telefonen blev lanceret. Så nu kunne Karl Anker se frem til et weekendophold med fruen på Hotel Munkebjerg i Vejle. I regnskabet fra Produktkontoret kan man desuden se at telefonselskabet udvidede præmien så vinderne også modtog to revybilletter hver.

Jydsk Telefon havde nu navn og slogan i hus og man kunne så småt begynde markedsføringen. Traditionen tro skulle telefonen dog først afprøves af en testgruppe af udvalgte abonnenter inden den blev sendt på gaden. Planmæssig lancering var 1. oktober 1983 og telefonen skulle markedsføres som "Verdens mest avancerede standardapparat" (JT Bladet nr. 4 1983). Men det viste sig at der var nogle mindre problemer med apparatet som gjorde at Jydsk Telefon ikke kunne sætte den til salg så tidligt.

Efter flere mindre udskydelser var Cométen endelig klar til at lande i butikkerne den 1. maj 1985. I den periode som var gået med at få telefonen til at virke efter hensigten havde teknikerne udviklet endnu en telefon. Denne telefon var også en videreudvikling af 76E som den var en tro kopi af selvom den havde flere funktioner - dog ikke nær så mange som 82E.

Jydsk Telefon besluttede at markedsføre begge telefoner sammen. Den nye telefon blev lanceret som Comét Basis Jydsk Telefons nye standardapparat og kom til at erstatte 76E mens den længe ventede 82E som ellers skulle have været det nye standardapparat blev lanceret som Comét deLux "Din nye telefon der kan meget mere"(JTAS Ugebladet nr. 22 1985).

Siden da er Cométen udkommet i et hav af farver og tekniske variationer selvom det stilrene Jacob Jensen-design er forblevet det samme.

Du kan læse mere om Jydsk Telefons bestræbelser på at være "Verdens bedste telefonselskab" i Kurt Jacobsens bog: "Jydsk Telefon - Verdens bedste telefonselskab" Post & Tele Museum 2004.

Litteratur

Den nye linje nr. 2 1983JT Bladet 1983-1985JTAS Ugebladet 1983-1985Jacobsen Kurt: Jydsk Telefon - Verdens bedste telefonselskab Post & Tele Museum 2004.Jacobsen Kurt: 76E Museums Posten nr. 3 2004.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder