Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Malene Iwersen|Malene Iwersen
1
/
08
/
2007

Udsyn - Saa fjern Saa nær

Med udspring i mobiltelefonens 25 års jubilæum har Post & Tele Museum kastet sig ud i et spændende projekt med billedkunstner Lasse Ernlund Lorentzen. Han har skabt en fotografisk installation til museet som udvider vores erkendelse af det hektiske kommunikationssamfund der omgiver os.

Dette view fra Café Hovedtelegrafens terrasse afslører nogle af de mange master og antenner der sikrer vor tids behov for kommunikation. Foto: Lasse Ernlund Lorentzen.

Et værk undervejsI samarbejde med kunsthistoriker Peter Meyer tog museet kontakt til billedkunstner Lasse Ernlund Lorentzen (f. 1974) for at erhverve et kunstværk til museets samlinger. Lasse Ernlund Lorentzen som er ved at færdiggøre sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi har tidligere arbejdet med undersøgelse af byrummet og de skjulte magtstrukturer der definerer dette. Det færdiggjorte værk skulle vende vores vante blik på nutidens kommunikation og give os hans syn på hvad mobiltelefonens univers også er.

Alt det som ingen serResultatet er blevet en installation der består af tre store panoramiske fotografier som er skabt speci-fikt til Café Hovedtelegrafens vægge. Billederne genspejler den udsigt som gæsterne kan nyde fra cafeen. Ved at lave sådan en spejling billedliggør Lasse Ernlund Lorentzen det som vi omgiver os med til daglig og får os til at betragte byrummet som en genstand. Han perspektiverer byrummet for at få os til at erkende nye aspekter. Beskueren opfordres til at vende blikket indad og reflektere over sin egen dagligdag.

På gadeplan er vi omgivet af den hektiske hverdag og kravet om altid at være tilstede med den evigt tændte mobiltelefon. Tager man derimod elevatoren op i museets café træder man ind i et fredfyldt rum hvor udsigten over byens tage giver overblik og himlens drivende skyer eller knaldblå sommer-himmel giver en ro som ellers er svær at finde midt i storbyen. Hvad vi ofte ikke bemærker er at selv oppe i niveau med byens tage står vi midt i den højspændte men dog tavse kommunikation som ubemærket gennemskærer himlen på kryds og tværs. Byens skyline har nemlig forandret sig og bæ-rer præg af byens kommunikation. Blandt gamle irgrønne spir og tårne er der kommet nye til i form af mobilmaster antenner og paraboler.

Eftertanke

Den mobiltelefoni vi her præsenteres for er rolig og tavs og står i skærende kontrast til den mere støjende form vi ellers omgiver os med til hverdag på gaden. Ved at præsentere det velkendte i ny form giver Lasse Ernlund Lorentzen os en nøgle til erkendelse af de nye kommunikationsformer.

Oplev resultatet i Café Hovedtelegrafen fra den 28. august 2007 til 13. januar 2008.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder