Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Malene Iwersen & Jan Gøricke|Malene Iwersen & Jan Gøricke
1
/
04
/
2007

Skru tiden 25 år tilbage og du befinder dig i en fjern fortid! Mobiltelefonien har på alle måder forandret sig til ukendelighed siden det første mobilnet åbnede for nogle få tusinde brugere i Danmark i 1982. Post & Tele Museum indsamler og udstiller brugernes historier og telefoner i en kommende udstilling.

Det tog nogle år før biltelefonen blev til mobiltelefonen hvilket de to hjul i logoet for NMT-symbolet vidner om.

Det første kvarte århundredeDer var engang sølle 7.000 mobilabonnenter i Danmark der alle havde deres store tunge og klodsede mobiltelefon installeret i bilen. Året er 1983 et år efter åbningen af det første fuldauto-matiske mobilnet Nordisk Mobil Telefon NMT.

I dag er de fleste danskere mobilabonnenter som stort set altid bærer rundt på en tændt mobiltelefon der kun vejer i nærheden af 100 gram men alligevel rummer utallige funktioner. Vi er brugere i alle aldre - hvor som helst og når som helst - og vi har svært ved at forestille os en tid hvor mobiltelefonen oftest var knyttet til en mands erhverv og aldrig blev brugt til at træffe beslutninger foran køledisken. Det er på høje tid at vi gør en indsats for at sikre vores viden om mobilens første kvarte århundrede.

 

Efterhånden blev de håndportable slæbbare mobiltelefoner i flertal og mobilsnakken flyttede ud af bilerne. Foto fra 1985.

Husker du? - Har du telefonen?Post & Tele Museum er i 25-året for åbningen af det første fuldautomatiske mobilnet i færd med at indsamle mobilte-lefoner historierne om hvorfor de blev anskaffet hvordan de er blevet brugt og hvilke formål de har tjent. NMT-telefonerne blev alle overflødige i forbindelse med at systemet lukkede 1. marts 2002.

Har du stadig din gamle NMT-telefon og kan du fortælle os om hvordan du har gjort brug af den så vil vi vældig gerne kontaktes af dig. Bilradioer fra før NMT-tiden er vi også væl-dig interesserede i at høre mere om. Det vil sige bilradio-anlæg der kunne benyttes i forbindelse med Biltelefon-tjenesten som via manuelle centraler satte biltelefonisterne i forbindelse med hinanden eller med fastnetabonnenterne.

Vi er selvfølgelig også interesserede i at indsamle din mur-stenstunge GSM-lommetelefon fra begyndelsen af 1990er-ne - den telefon som du erhvervede dig for en krone eller mindre under mobilselskabernes „julekrig" i 1996 eller din første klaptelefon. Og sammen med telefonen vil vi gerne indsamle dine historier om anskaffelse brugsvaner sær-lige hændelser og meget mere. Manualer og tilbehør der har været brugt sammen med telefonerne er vi også interesserede i. Se kontaktoplysningerne sidst i artiklen.

En af de hidtil mest udbredte mobiltelefoner Nokia 3310 der kom på markedet i Danmark i år 2000.

En stor dansk mobilindustriVi har et begrundet håb om at få indsamlet mange danskproducerede mobiltelefoner. Dansk mobil-industri blomstrede særligt i første halvdel af 1980erne som følge af væksten i antallet af abon-nenter på verdens største fuldautomatiske mobil-net - NMT. Blandt de største firmaer i Danmark fandtes Storno og AP Radio og de var med til at forsyne mere end 50% af de danske abonnenter med en mobiltelefon.

Et par firmaer var også med efter åbningen af det digitale GSMnet i Danmark i 1992. Det var firma-erne Dancall og Cetelco der samme år lancerede én ud af verdens fire første GSM-telefoner. Ingen af de nævnte virksomheder er danske eller produce-rer mobiltelefoner længere men vi er ligeledes vældig interesserede i levn og beretninger fra deres virke.

Kontakt

Vedrørende indsamling af mobiltelefoner kontakt venligst registrator Malene Iwersen eller muse-ums-inspektør Jan Hybertz Gøricke på telefon-nummer 33 41 09 00 eller send en e-mail til adressen museum@ptt-museum.dk.

GSM-telefon fra 1994 af mærket Pioneer. Vægten er over et halvt kilo men den blev omtalt som en af mange "lommetelefoner" - til inderlommen vel at mærke.

De indsamlede telefoner vil være at finde på en særudstilling på Balkonen fra den 28. august 2007 men indsamlingen fortsætter indtil december 2007. Såvel udstillingen som indsamlingsprojektet er en del af industrikulturåret. Se mere herom på www.ik07.dk.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder