Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Liv Skovholm|Liv Skovholm
23
/
09
/
2009

Du er omgivet af øjne som aldrig hviler. Af kameraer og mikrofoner som aldrig slukker. Din færden kan følges på nettet på mobilen og på dine indkøb. Er overvågningen blevet en så naturlig del af din hverdag at du ikke skænker den en tanke? Som uskyldig har du jo alligevel ikke noget at skjule?

Overvågningens historie er lang uhyggelig og mere aktuel end nogensinde. Den præsenteres i en kommende særudstilling på Post & Tele Museum hvor du bogstavelig talt får overvågning ind på livet.

Helix Nebula også kaldet Guds øje. Helix Nebula er en døende stjerne omgivet af støv og gas der ligger 700 lysår fra Jorden i nærheden af stjernebilledet Vandmanden. Optaget af NASA's infrarøde Spitzer-teleskop.

Dilemma

Omdrejningspunktet for udstillingen - og overvågningens historie - er et centralt dilemma: På den ene side skal staten værne om vores sikkerhed og beskytte os mod farer; på den anden side skal staten respektere vores demokratiske rettigheder. Dilemmaet er ikke nyt men det har fået en skræmmende aktualitet i vores globale og højteknologiske samfund hvor vi bruger kommuni­kations­midler som aldrig før.

Vores frihedsrettigheder er nedfældet i Danmarks Riges Grundlov men bliver til stadighed udfordret af antiterrorlove bandepakker og kampagner mod piratkopiering og fildeling. I Grundloven står bl.a.: Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post- telegraf- og telefonhemmeligheden må hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse alene ske efter en retskendelse (kapitel VII § 72).Myndighederne har fundet det nødvendigt at udstede love som "hjemler en særegen undtagelse" for at beskytte os mod terrorister og kriminelle. Men hvor langt kan myndighederne gå før de bliver lige så hensynsløse som dem de bekæmper? Hvor sætter du grænsen?

Udstillingen

Den røde tråd i udstillingen er fem intense dokumentarfilm der med konkrete historier viser de menneskelige konsekvenser af 400 års overvågning. Her præsenteres hemmelig brevåbning under den danske enevælde (1660-1848) aflytning af den elektriske telegraf under 1. verdenskrig (1914-18) censur og overvågning under 2. verdenskrig (1939-1945) aflytningsskandaler under den kolde krig (1954-1991) og nutidens overvågnings­samfund hvor kameraer på hvert gadehjørne mobiltelefoner og internet gør det enkelt at følge os i både det private og offentlige rum.

Undervejs i udstillingen kan du se nogle af de genstande der fik størst betydning i dansk overvågnings historie: Brevet landsforræderen Poul Juel forsøgte at sluge i sit forsøg på at undgå afsløring. Pistolen der skød konseilspræsident Estrup. Aflytningsudstyret en dansk modstandsgruppe brugte til at aflytte Gestapo for at afsløre stikkere og redde modstandsfolk. Eller radioudstyret den danske flåde brugte til at aflytte de russiske krigsskibe under Cubakrisen da 3. verdenskrig nær var brudt ud.

Hvornår bliver du overvåget?

Det bliver registreret hvilke hjemmesider du besøger hvilke telefonnumre du ringer til og hvor du handler med dit VISA-Dankort. Du bliver filmet på overvågningskameraer i bussen i toget og på gaden.

Debatten om overvågning blusser op med jævne mellemrum i de danske medier. Det kan være vanskeligt at orientere sig i de mange antydninger floskler og mærkværdige konspirationsteorier. Post & Tele Museums særudstilling giver ingen sikre svar men stiller kritiske spørgsmål giver dig perspektiv på overvågningens historie og viden om dine rettigheder og den danske lovgivning.Særudstillingen "Overvåget" åbner på kulturnatten den 9. oktober 2009 og kan ses frem til 24. oktober 2010. Læs mere om udstillingen i næste nyhedsbrev.

Se traileren til udstillingen her

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder