Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jacob Westergaard Madsen|Jacob Westergaard Madsen
1
/
05
/
2006

Den 11. august 2006 åbner museet en særudstilling om renæssancemennesket Paul Klingenberg (1615-1690). Han blev generalpostdirektør da postvæsenet i 1653 kom på private hænder - på hans eget initiativ.

Portræt af en selv- og statusbevidst Poul Klin-genberg tilskrevet hofmaleren Karel van Mander. Tilhører Post Danmark AS.

Klingenberg blev en velhavende borger og fik tætte forbindelser til den danske kongemagt som skaffe-de ham mange "hatte" før han kort før sin død gik fallit: Storkøbmand admiralitetsråd etatsråd diplo-mat m.m. Udover dette var han også passioneret havemenneske og hans evner inden for dette felt var vidt anerkendt i tidens botaniske kredse.

Historien om Klingenbergs storhed og fald fortælles i omgivelser der illustrerer haveinteressen: Museets foyer og balkonen på 1. sal omdannes til en 1600-tals lysthave som scenografisk vil bygge på det vi i dag ved om Klingenbergs berømte have i Hamburg hans senere have på godset Hanau samt mere ge-nerelt tidens nordeuropæiske haver. For udstillin-gens opbygning står landskabsarkitekterne fra Para-dehuset på Gisselfeld Kloster Greg Kobett og Stig Lauritsen.

Udstillingen løber frem til den 22. oktober og er en del af renæssanceåret 2006. Tre gange i løbet af udstillingsperioden kan man deltage i et gratis Gol-den Days arrangement:

6. og 20. september begge gange kl. 17 - 18 viser Greg Kobett rundt i lysthaven og giver publikum mu-lighed for at se smage og vedligeholde nogle af de plantetyper Klingenberg havde i sin have.

13. september kl. 17-18 fortæller Jacob Wester-gaard Madsen og Hans Runge Kristoffersen om renæssancemennesket Paul Klingenberg hans storhed og fald.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder