Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Hans Runge Kristoffersen
1
/
09
/
2004

"Den Toldsteder Brevskilling"

Når et brev i ældre tider skulle sendes med posten fra et sted uden for postruten skulle man betale ekstra for at få bragt det til og fra postvejen.

Ejendommen Søndergade 20 Aabenraa fotograferet i 1938. Bygningen blev opført i 1758 for postmester Herman Daniel Linde og her var der indtil 1850 indrettet et såkaldt postholderi. Huset blev derfor naturligt nok senere kaldt "Postholdergården". Jerngitteret på den øverste trappeopsats var oplukkeligt. Når diligencen holdt for døren blev lågerne åbnet og der blev lagt en løbebro fra trappen til vognen så passagererne kunne passere direkte til og fra forstuen. I 1870 mens Sønderjylland var tysk blev der opført et nyt posthus i byen. Som det fine rokokohus Postholdergården er blev bygningen fredet allerede året efter Genforeningen i 1920. Huset kaldes i dag "Postmestergården" og er i privat eje men der er offentlig adgang til haven som blev fredet i 1982.

I Aabenraa måtte man erlægge "Den Toldsteder Brevskilling" for at få breve til Toldsted hvorfra posten på ruten Hamburg-København sørgede for den videre forsendelse efter postens normale takster. Men i 1765 lykkedes det for bystyret at få omlagt postvejen til at gå over Aabenraa ved at bygge en stadig imponerende postgård og lave omfattende forbedringer af vejene.

I Rødekro skulle posten forlade Hærvejen og gå til Aabenraa og herfra fortsætte til Kliplev og videre ad Hærvejen. Postruten gik derfor ikke længere gennem Toldsted og grundlaget for opkrævning af "Den Toldsteder Brevskilling" faldt helt bort.

Imidlertid fik bystyret i første omgang lov til fortsat at opkræve "Den Toldsteder Brevskilling" til dækning for omkostninger ved vedligeholdelse af vejene til den nye postrute. Efter slaget på Reden i 1801 blev begrundelsen for at opretholde særtaksten at der skulle bruges penge til "defensionen" af landet. I 1820 blev tilladelsen til opkrævning nok engang forlænget nu med den begrundelse at pengene skulle bruges til brolægning af gaderne i Aabenraa.

Først i 1838 blev opkrævningen af "Den Toldsteder Brevskilling" indstillet - 73 år efter at det ikke længere var nødvendigt at opkræve en særtakst for at få brevene bragt til Toldsted.

Fortællingen herover samt et væld af andre sjove oplysninger fra "de gode gamle dage" kan findes i bogen Ad Nordens ældste postveje som vi omtalte i MuseumsPosten nr. 12004.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder