Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Andreas Marklund|Andreas Marklund
20
/
11
/
2008

Børns breve til Selma Lagerlöf

Tusindvis af børn fra hele verden skrev til Selma Lagerlöf og fortalte om deres læseoplevelser. Mange af brevene var fra skoleklasser som sendte hende stile gækkebreve tegninger eller kort over Sverige.

Brev fra Lendemark Skole i Stege til Selma Lagerlöf i anledning af hendes firsårsdag den 20. november 1938. Kungliga Biblioteket Stockholm.

International bestseller

Den bog som ansporede børnene til at skrive til forfatte-ren var først og fremmest Nils Holgerssons forunderlige rejse gennem Sverige. I Danmark blev bogen udgivet i tre dele og hver udgivelse opnåede en status som vel nær-mest kan sammenlignes med vor tids Harry Potter-bøger. Tilsyneladende var den lige så afhængighedsskabende.

Augusta „en dansk pige" fra Skjold ved Horsens be-kendtgjorde i et brev til Selma Lagerlöf i 1913 at „jeg har ikke lyst til at læse andre Bøger end dem som De har skrevet".

Ulidelig spænding

En som tidligt stiftede bekendtskab med Nils Holgers-son var otteårige Helge fra København. Den 8. marts 1907 skrev han stolt til forfatteren at han havde „rejst med vildgæssene". Helges far havde læst højt af bogen og hele familien havde andægtigt fulgt med i eventyret. Nu var de færdige med første del og alle afventede fortsættelsen. Spændingen var nærmest ulidelig ikke mindst for unge Helge: „Kommer de ogsaa til Trollhättan? Jeg længes saa meget efter at vide alt det".

Skolernes Selma Lagerlöf

Brevene viser at fortællingerne om Nils Holgersson blev anvendt flittigt som undervisningsmateriale i den danske folkeskole. Nogle børn fortæller endda at de har Selma Lagerlöfs portræt hængende i klasseværelset. Andre nævner et svensk flag eller et kort over Sverige. En femteklasse på Godthåbs-vejens Skole i København skrev i november 1907 at de håbede „engang at komme til Sverige og se nogle af de skønne Steder som vi har læst om". De udtrykte også ønske om at en dansk forfatter „vilde skrive en saadan dejlig Bog om Danmark saa vi kunde komme til at lære vort Fædreland bedre at kende".

Lykønskningsbreve

Mange af børnebrevene er skrevet i forbindelse med højtidsdage ikke mindst runde fødselsdage. De indeholdt ofte små gaver i form af tegninger eller gækkebreve. For eksempel sendte en klasse fra Lendemark Skole i Stege denne hilsen til Selma Lagerlöf i anledning af hendes firsårsdag den 20. november 1938: „Tillykke paa Fødselsdagen kære Selma Lagerlöf og Tak for alle de gode Historier du har fortalt os." Brevet er omkranset med farvestrålende tegninger signeret af børnene. Arne har bidraget med det svenske flag og Dannebrog lagt over kors Jytte har tegnet en bus med skiltet „Til Mårbacka" og Henning har afbildet samme bygning - Selma Lagerlöfs berømte herregård - som et slot. Der ønskes godt vejr til den store fest og forfatteren får tilmed nogle hilsener af den mere per-sonlige slags: „Jeg hedder Arne og jeg vil spørge om du kender min Mormor hun er nemlig ogsaa fra Sverige".

I udstillingen vises reproduktioner af tolv breve fra danske børn til Selma Lagerlöf. Samtlige breve der citeres i artiklen indgår i udstillingen og kan her studeres nærmere.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder