Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Birgitte Agersnap|Birgitte Agersnap
1
/
11
/
2005

For især postbude er den glade juletid højsæson for øget arbejdsbyrde. Med Post og Tele Museums juleudstilling får vi glimt af budets hverdag i julemåneden- både inden- og udenfor murene.

Postbudet kører af sted i sne og ønsker at post-kassen var tildækket så folk ikke kunne sende julebreve. "Drøm eller mareridt. Tanken om den forestående jul vækker ikke begejstring hos postbudet." Tegning af Bjerne Johansen

Det kræver sit budJulen er en højtid den er hjerternes og glædens fest. Mange tager dog del i festlighederne med blandede følelser deriblandt postbudene. For dem er juletiden med danskernes skrivegejst nemlig forbundet med ekstra arbejdspres. Sådan har det været i årtier og endnu er det ikke lykkedes de el-ektroniske medier at slå den postbesørgede jule-hilsen af banen.

På museets juleudstilling kommer vi med Bjerne Johansen om bag kulisserne på det juletravle post-hus. Som postbud kendte Bjerne Johansen til den gruopvækkende stressende tid der hvert år vente-de. Gennem flere årtier illustrerede og kommente-rede han dagligt begivenheder på Brendstrupvej Posthus i Århus. Med lige dele varme indlevelse og satirisk bid gav hans tegninger en fælles stemme til de arbejdsomme postfolk. Bjerne Johansens tegninger var opmuntrende tilråb til kollegerne. For det kræver sit bud at få julehjulene til at dreje.

Det glade julebud banker på umærket af travlhe-den. Plakat udsendt af Post- & Telegrafvæsenet i december 1940.

Travlhed i idyl

På de julepostplakater som Post & Telegrafvæse-net udsendte i årene 1935-1956 tegnes et helt andet billede af postbudets hverdag. Nok vidner plakaternes oplysninger om lange frister sene klokkeslæt og flere daglige ombæringer men de fortæller intet om at på posthusene knoklede folk dag og nat for at nå alt inden jul. Det må have tæret på kræfterne. Men i modsætning til Bjerne Johan-sens tegninger aner man ikke den mindste an-strengelse hos postbudene. Tværtimod iler budene gennem snedækte landskaber med et smil og bi-ler og togvogne pakkes mens julestemningen ta-ger form omkring dem. Glæden over at bringe jule-budet (julegåsen leveres også ved døren!) ud sy-nes ligeså stor som glæden hos det forventnings-fulde barn der modtager det. Trods trængsel og alarm - juleidyllen holdes intakt af det glade jule-bud.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder