Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Malene Iwersen|Malene Iwersen
1
/
01
/
2006

Luftskibene udgør et helt særligt kapitel i kommunikationens historie. Fra den 10. februar tager Post & Tele Museums nye særudstilling "Luftskibet kommer!" publikum med på en rejse der fortæller historien om de fantastiske zeppelinere som engang kløvede himlen og bragte verdensdelene tættere sammen.

Graf Zeppelin på sin vej over Danmark - her hængende over hustagene i Fredericia. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.

I dag tager vi det for givet at vi kan sende budska-ber over Atlanten på få sekunder. Men da det i 1929 lykkedes Graf Zeppelin at nå jorden rundt på 12 da-ge var det en sensation uden lige. Få år efter eta-bleredes fast rutefart mellem Europa og Amerika. Nu tog det således kun tre dage for et brev at kryd-se Atlanterhavet. Hidtil havde dampskibet været eneste mulighed men med Graf Zeppelin blev be-fordringstiden forkortet med en hel uge.

Luftskibet er ladet med ...Luftskibenes helt særegne konstruktion gjorde dem lettere end luft. Den enorme krop rummede store gasceller som indeholdt grundstoffet brint - en højest brændbar gasart som i sig selv er lettere end luft men på grund af de samme egenskaber også svær at fastholde og farlig at håndtere. Jo hø-jere vægt luftskibet har jo mere brint skal der bruges til at løfte skibet. Skulle der både være besæt-ning passagerer post og fragt om bord krævede det derfor en meget let konstruktion for at luftskibet ikke skulle blive drabeligt stort. Graf Zeppelin målte 2366 m og kunne indlogere 20 overnattende pas-sagerer. Selv om den "kun" kunne fragte forholdsvis få passagerer var det således ikke noget "lille myr" som blev konstrueret i Friedrichshafen i 1928. Det var en gigantisk maskine som fik sin frem-drift i kraft af den aerodynamiske form og fem dieselmotorer.

Den første zeppeliner havde sin jomfruflyvning i år 1900. Herefter fulgte en årrække hvor konstruktion og teknik blev afstemt og forfinet og allerede fra 1910 brugte man luftskibene til posttransport inden for Tysklands grænser. Der var luftpost om bord på hver flyvning og efterhånden som zeppelinerne blev i stand til at flyve længere blev det til gavn for alverdens brevskrivere.

Selv porcelænet om bord på Graf Zeppelin var specialdesignet. LZ står for Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Foto: Zeppelin Museum Friedrichshafen.

Kommunikation på tværs af landegrænserZeppelinerne var svævende kommunikationscentre og udstyret med den tids mest avancerede radio-teknologi. Radiosignalerne blev brugt til at navigere efter for det var afgørende hele tiden at kunne ori-entere sig i forhold til landjorden men næsten end-nu vigtigere at kunne holde sig på forkant med vejr-situationen. Højt oppe over skyerne kunne besæt-ningen ikke navigere efter landemærker men var afhængig af radiostationerne på jorden der løben-de telegraferede tilbage til luftskibet som derpå kunne bestemme den eksakte position på landkor-tet i forhold til radiostationen. Fra radiostationerne på jorden modtog luftskibet med korte mellemrum vejrmeldinger som gav kaptajnen mulighed for at styre uden om uvejr som i værste fald kunne forårsage forlis.

Den interne kommunikation i zeppelineren var mindst lige så vigtig som den eksterne. Afstanden mel-lem besætningsmedlemmerne i de kæmpemæssige luftskibe var store og mange poster var svært tilgængelige. Via talerør telefonanlæg og maskintelegrafer blev der afgivet ordrer om kurs hastighed og højde. Det krævede stor ekspertise at få de fantastiske konstruktioner til at sejle sikkert hen over kontinenter og verdenshave.

 

Alle ventede i spænding og journalisterne var på pletten da Graf Zeppelin satte kursen mod Danmark. Dagbladet Politiken den 14. maj 1931.

Klar til afgangUdstillingen tager den besøgende med på en rej-se som tager sin begyndelse den 14. maj 1931. Publikum træder ind af dørene og befinder sig pludselig på gaden under Københavns bysilhuet. Majsolen skinner og folk på gaden er stoppet op og stirrer fascineret op mod himlen: Luftskibet kommer! Over tårne og tage hænger en 236 m lang sølvglinsende zeppeliner. Det er Graf Zeppelin som hilser på Københavnerne på sin nordiske rundfart.

Det må have været et mageløst syn at se den sejle ind over hustagene. Mange beskuere må have drømt om selv at være passager. Post & Tele Mu-seum giver publikum mulighed for at drømme med. Øjeblikket er genskabt og Graf Zeppelin hænger og svæver - parat til afgang: Gå om bord på luftskibet og få indblik i hvordan livet foregik i de højere luft-lag. Inde i gondolen fortælles historierne om det daglige liv som passager om journalisterne som undervejs delagtiggjorde verden på jorden om rejsens forløb og ikke mindst om besætningen som sørgede for at sætte den rette kurs.

Gondolen hælder og publikum skal passe på ikke at blive søsyge men når man at stige af inden den flyver er der flere gode oplevelser og historier at få. På vej mod udstillingens anden store opbyg-ning zeppelinerens skrog passerer man blandt andet udstillingsafsnittet med de fascinerende for-tællinger om Graf Zeppelins tur gennem Danmark og zeppelineren L3s forlis på Fanø for igen at træde ind i en kulisse som giver et svimlende indblik i besætningens arbejdsforhold. Post & Tele Museum har forsøgt at genskabe en lille del at zeppelinerens stive stelkonstruktion og løbegangen som gjorde besætningen i stand til at komme fra den ene ende af skroget til den anden.

Enestående chanceDet er første gang at de fantastiske genstande vises i Norden. Udstillingen består overvejende af originale genstande lånt fra Zeppelin Museum Friedrichshafen foruden de lån som en lang række af museer arkiver og private samlere venligt har stillet til rådighed for Post & Tele Museum. Det har gjort det muligt for os at fortælle om zeppelinernes succesfulde æra og krydre historien med enestående fotos frimærker forsendelser og spektakulære genstande. I arkitekt Lars Haastrups scenografi får publikum chancen for at komme tæt på en svunden tids gigant der var rammen om et kombineret luksushotel og et fungerende kontor for himmelforsendelser - i sandhed en krævende arbejdsplads.

Udstillingen "Luftskibet kommer!" kan opleves på 4. sal i Post & Tele Museum i perioden 10. februar til 22. oktober 2006.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder