Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Kirsten Benn Lykkebo|Kirsten Benn Lykkebo
10
/
02
/
2008

Det lille mærke i øverste højre hjørne er blevet en helt naturlig del af vores dagligdag. At frimærkets indførsel affødte en fremtidsvision om socialistiske samfundsomvæltninger vil derfor nok komme som en overraskelse for de fleste læsere.

Danmarks første frimærke. En socialistisk forbedring?

Rowland Hills reform

Rowland Hills forslag fra 1837 om en reform af det en-gelske postvæsen betød ikke kun indførelsen af verdens første frimærke men samtidig indførelsen af enhedspor-to. Frem for at betale porto efter hvor langt brevet skulle transporteres skulle portoen være den samme uanset hvor i landet brevet skulle hen. Dette var en både ny og radikal ide der da også straks affødte kraftige reaktioner fra postens egne rækker. Fx mente afdelingschefen Wil-liam Maberly: „Denne plan synes at være fuldkommen meningsløs komplet uunderstøttet af fakta og kun hvilen-de på antagelser." Men dele af forretningslivet kunne se de åbenlyse økonomiske fordele og efter stor opbakning derfra blev Hills frimærke indført i England i 1840.

De første danske frimærker

I Danmark blev der indført frimærker efter engelsk forbillede den 1. april 1851 dog først efter en åre-lang debat om hvorvidt det nye tiltag ville lønne sig. Begivenheden fejrede Chr. Frederik Lütken en ung zoologistuderende ved kun to dage senere at afsende et brev til sin far som var professor ved Sorø Akademi. Dette brev er siden blevet berømt som socialistbrevet skønt hverken far eller søn var socialister.

Socialistbrevet (forside m. frimærke)

Socialistbrevet

Det socialistiske kommer af Lütkens omtale af fri-mærkets indførsel som en forbedring af de fattiges vilkår. Ikke mindst fordi enhedsportoen gjorde det betydeligt billigere at sende og modtage breve:

„Hine Postmærker anseer jeg for en væsentlig For-bedring navnlig til den almindelige Oplysnings Fremme. Communicationsmidlerne ere nu stegne ned til den Fattige som kan meddele sine Venner Underretning om hvorledes det gaar ham; - han vil lægge mere Vind paa at lære at skrive end før: derfor er denne Forbedring socialistisk ligesom det overhoved er interessant at see hvor meget praktisk Socialisme der indsniger sig hos os uden Oprør og Agitation men som ikke desto mindre vilde hørligen forarge det store fornævnte Publikum hvis de fattede dennes Sammenhæng med de communistiske Ideer".Revolutionen udeblev dog. Alligevel fik Lütken ret for så vidt at flere og flere danskere tog brevskriv-ningens svære kunst til sig godt hjulpet på vej af frimærkets billiggørelse af forsendelsen. Udviklin-gen bekræftede en af antagelserne bag udkastet til den danske postreform. Her hedder det kort og godt: „Breve avle Breve."

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder