Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Kirsten Benn Lykkebo|Kirsten Benn Lykkebo|Kirsten Benn Lykkebo
11
/
04
/
2014

På sin navnedag den 7. september 1705 modtog en Anna Regina et bindebrev. Brevet er for nyligt blevet erhvervet af Post & Tele Museum fra en privat samler og er et overordentligt smukt eksempel på traditionen. Post & Tele Museums samlinger rummer flere eksempler på denne brev-skik der også kunne være en del af en kærlighedskorrespondance eller ligefrem et frieri.

Bindebreve er en tradition der er kommet til Danmark fra Tyskland i 1600-tallet. Skikken med bindebreve er en forløber for vores dages gækkebreve og man kan finde eksempler på danske bindebreve helt frem til 1800-tallet. Det var kun på ens navnedag eller én af kirkeårets fire "tamperdage" dvs. bodsdage at man kunne risikere at modtage et bindebrev. Bindebreve blev ikke sendt med posten men diskret anbragt så modtageren ikke opdagede det før hun eller han havde det i hånden - og så fangede bordet!

Post & Tele Museums nyerhvervede bindebrev fra 1705 er et smukt eksempel på en klippet Isabella-knude.

Navnedage og Tamperdage

Skulle læserens gækkebreve blive gættet og påskens høst af gratis chokoladeæg dermed glippe har vi altså her endnu en mulighed for at drille venner og bekendte i løbet af året. Med list og snilde kan man måske slippe afsted med at plante et bindebrev hos intetanende venner eller familiemedlemmer på en af årets tre resterende tamperdage.

Tamperdagene varierer efter kirkeårets kalender efter følende regel. Den første falder den 2. onsdag efter fastelavn den anden på første onsdag efter pinse mens den tredje ligger på den tredje onsdag i september og den fjerde på den tredje onsdag i december.

Hvad det betyder for læsere med lyst til gratis gilder? De skal inden d. 11. juni d. 17. september eller d. 17. december i gang med saks og pen hvis de vil sikre sig et gilde i løbet af indeværende år.

Bindebrev fra 1820. Post & Tele Museum.

Eet gilde angaaende

Bindebreve var ofte kunstfærdigt udklippet men indeholdt en lagt mere sofistikeret gåde end gækkebreve med underskrifter bestående af prikker. Et bindebrev kunne indeholde en gåde eller ordleg der var umulig at gætte eller en fysisk knude modtageren skulle forsøge at løse op.

Kunne man ikke løse gåden eller binde knuden op var man forpligtiget "bundet" til at indbyde afsenderen (og der var ofte mere end én) til gilde. Som brevskriveren indleder bindebrevet til Anna Regina med:

"Een liden erindring til min kiære Ana Regina eet gilde angaaende til een paamindelse paa hendes navne-dag som indfalder d 7. september: 1705"

Afsenderen kunne også forsøge at tegne en knude i selve brevet for at gøre det helt umuligt for modtageren at sno sig uden om gæstebuddet. Et eksempel på netop dette findes i det bindebrev Anna Regina modtog i september 1705.

Seks sammenslyngede hjerter

Bindebrevet til Anna Regina er kunstfærdigt klippet så det danner en Isabellaknude også kaldt en kærlighedsknude. En Isabellaknude består af seks sammenslyngede hjerter evigt forbudne. På den måde har afsenderen Hendrich Christian også sikret sig at "knuden" umuligt kunne løses. Men for at sikre sig gildet har han også tilføjet en gåde i brevet. Den lyder som følger:

" … hvad er det for een veij her høris andet eij end "fa la la heij heij". Jeg stod op vidste eij hvad det betyde vilde men tæncte mig da om det skal betyd eet gilde som uden allen tvivl Regina giøre skal nu hun skal komme ind iblant de bundnis tal..."

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder