Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Erik Jensen|Erik Jensen
1
/
01
/
2005

Café Hovedtelegrafen hedder Post & Tele Museums populære tagcafé. I cafeen viser vi netop nu billeder fra arbejdslivet i museumsbygningen dengang den rummede Statstelegrafens hovedsæde.

Telegrafbude på Hovedtelegrafstationen 1917.

I årene 1923-1991 summede adressen Købmagergade 37 af liv. Her lå Hovedtelegraf-stationen som et centrum for skiftende tiders hurtigste former for elektrisk kommunikation: telegrammer telefoni radiofoni fjernskrivermeddelelser billedtelegrammer og telex til og fra ind- og udland.

Hovedtelegrafens virksomhed startede i 1854 som Københavns Telegrafstation i St. Helliggeiststræde det nuværende Valkendorfsgade. Allerede to år senere var lokalerne blevet for små til formålet og stationen blev flyttet til den gamle kongelige porcelænsfabrik som lå på adressen Købmagergade 50. Også her blev for trangt og i 1867 rykkede stationen til 1. sal i selve Postgården Købmagergade 33.

I 1893 kom telefonien til som ny tjenestegren og det 20. århundrede viste sig hurtigt som teletrafikkens: Det kneb altid med pladsen også i det store postgårdskompleks der nu også omfattede bygningerne Købmagergade 35 og 37 på hjørnet af Løvstræde. Først ved åbningen af Centralpostbygningen i Tietgensgade i 1912 blev mange af postens tjenestegrene i Købmagergade flyttet dertil og det gav så meget rum at Statstelegrafen kunne klare sig igennem 1. verdenskrigs overvældende trafikmængde som vedblev at stige uhæmmet efter krigen.

Postvæsenet iværksatte en større ombygning af lokalerne mod Købmagergade i 1916 og da Tele-grafvæsenet i 1918 købte ejendommen Løvstræde 5 blev denne inddraget i projektet. De gamle bygninger i Købmagergade 35 og 37 blev nedrevet og erstattet af vore dages bygning der blev tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen. I 1922 blev de nye telegraf- og telefonlokaler taget i brug og Hovedtelegrafstationen blev indviet året efter. En fireetagers bygning opførtes i årene efter mellem Løvstræde og Valkendorfsgade og her blev der bl.a. også plads til den dengang ganske nye radiofoni.

Et telexnet med fjernskriverforbindelser via Hovedtelegrafstationen blev oprettet i 1940 og resulterede sammen med væksten i udlandstelefonien efter 2. verdenskrig i en eksplosiv vækst i kommunikationen som krævede mere plads. Resultatet blev at radiofonien allerede i 1945 fik sit eget hjem i Radiohuset på Rosenørns Alle og at Statstelefonkontoret som under krigen fik navneforandring til Rigstelefonkontoret i 1959 blev flyttet til det ny telefonhus i Borups Allé.

Siden 1970erne har fuldautomatisk telefoni telefax pcere og internet gjort danskerne stadigt mere "selvkørende" med nedlæggelse af mange arbejdsopgaver i bl.a. Statstelegrafen til følge. I 1991 ophørte teletjenesternes virksomhed i Købmagergade. Telegrafvæsenet var blevet til en del af Tele Danmark (i dag TDC AS) og vor tids mange teletjenester bliver udbudt fra andre adresser.

Siden oktober 1998 har Post & Tele Museum på ny tiltrukket et mylder af mennesker til hovedstadens gamle centrum for hurtig kommunikation: Hovedtelegrafen i Købmagergade 37.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder