Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Erik Jensen|Erik Jensen
1
/
01
/
2006

En af luftskibenes opgaver var at befordre posten hurtigt frem. Fra 1932 kunne dansk luftpost sendes til Sydamerika med luftskib og fra 1936 også til Nordamerika. Turen over Atlanten tog tre dage hvilket hverken datidens skibe eller fly kunne matche på det tidspunkt.

"Crash letter". Dette brev fra Holland til USA over-levede mirakuløst Hindenburgs forlis i 1937 og kan ses i udstillingen. Udlånt af Oded Eliashar Israel.

Det var lidt af en revolution på den tid at kunne kap-pe mindst en uge af befordringstiden i forhold til skibsposten. At bruge ordinære fly til transport af post over så lange strækninger var endnu ikke mu-ligt hvorimod postflyvning med almindelige fly in-den for de enkelte verdensdele allerede havde væ-ret en realitet gennem mere end 10 år - til og fra Danmark således siden 1920.

Kræs for samlereDe fleste af de breve og postkort der blev sendt med luftskib blev ikke kun forsynet med frimærker og poststempler fra fremmede lande men også med farvestrålende aftryk af særlige stempler fra de luftskibe der transporterede posten. Da der desu-den blev lavet et særligt stempel for hver flyvning var den stemplede post om bord helt unik.

Tyskland udgav i 1934 dette frimærke med motiv af grev Ferdinand von Zeppelin (1838-1917).

Danske Zeppelin-breve er bestemt ikke almindeli-ge og af samme grund meget samleværdige. Det samlede antal danske postforsendelser til udlan-det svingede i årene 1917-1942 mellem 17 og 215 mio. stk. Kun for kalenderåret 1933 er der be-varet en opgørelse over antallet af luftpostforsen-delser og det er så lavt som 83.500 stk. Af disse vides det med bestemthed at så få som 248 dan-ske luftpostbreve blev fremsendt med luftskib.

 

Det sovjetiske imperiums aldrig gen-nemførte plan for et indenrigsk rutenet for luftskibe i 1934.

Da luftskibet Hindenburg styrtede ned i 1937 medførte det 406 g dansk post der gik op i røg. Senere viste det sig at ud af i alt 17.609 medbragte forsendelser havde 368 mere eller mindre forbrændte breve overlevet katastrofen og var blevet fremsendt til modtagere eller afsendere med forklaring af omstændighederne. Disse forsendelser (såkaldte crash letters) er i dag særdeles attraktive blandt specialsamlere.

Efter Hindenburgs forlis i 1937 var situationen den at post mellem Europa og Nordamerika igen måtte sendes med skib medmindre man benyttede muligheden for at sende den med fly via de eksisterende to nu udelukkende flybe-tjente luftpostruter fra hhv. Frankrig og Tyskland til Brasilien. Over Nordatlanten kunne man først sende luftpost igen da det amerikanske luftfartsselskab Pan Am sidst i juni 1939 åbnede to luftpostruter fra New York til Europa via Newfound-land og Irland til Southampton hhv. via Bermuda Azorerne og Lissabon til Marseille.

Alverdens zeppelin-frimærkerI mange lande blev der i løbet af 1920erne og 1930erne udsendt flere end 160 zeppelin-frimærker. Ikke blot i de lande hvorfra og -til luftskibene fløj i rutefart med post men også i en hel del andre lande som lejlighedsvis modtog et enkelt eller et par besøg. Langt de fleste af motiverne viser luftskibe men i nogle lande har man - måske af tidnød - nø-jedes med at overtrykke fx ordet "Zeppelin" og eventuelt et årstal på et oplag af et i forvejen eksisterende frimærke.

Dette sovjetiske frimærke fra 1934 viser formentligt et imaginært luftskib.

Sovjetiske "luftkasteller"Nogle af de flotteste frimærker med zeppelinere blev udgivet i Sovjetunionen. De giver indtryk af at dette enorme land byg-gede mange luftskibe og drev et veludviklet indenrigsnet af ruter med passager- gods- og postbefordring. Virkelighe-den så imidlertid ganske anderledes ud: I bogen "Airships in International Affairs 1890-1940" påviser John Duggan og Henry Cord Meyer at frimærkerne var et led i den stalinisti-ske propaganda som overfor omverdenen skulle give ind-tryk af et land der var med fremme i udviklingen. Luftskibene figurerede i de såkaldte "5-års planer" men det forblev ved tanken.

I perioden 10. februar - 22. oktober 2006 udstilles ikke min-dre end 142 af de eksisterende frimærker fra alverdens lan-de med luftskibsmotiver samt nogle luftskibsbefordrede forsendelser. Præsentationen kan ses i foyeren på 4. sal.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder