Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Erik Jensen|Erik Jensen|Erik Jensen
27
/
11
/
2014

Her i landet har private firmaer og offentlige foretagender siden 1925 kunnet anskaffe frankeringsmaskiner til påtrykning af porto på postforsendelser. Post Danmark har netop forøget museets beholdning af frankeringsmaskiner med seks udgåede modeller som ikke i forvejen var repræsenteret i samlingerne. Ved en nærmere gennemgang viste det sig at en af maskinerne har været anvendt af det danske forsvar i tre forskellige verdensdele.

Frankeringsmaskine Hasler G 4470 med militær udsmykning.

Den pågældende maskine er af det schweiziske fabrikat Frama og har typebetegnelsen "100 Electronic". Danske Livregiments såkaldte UN-administration på Vordingborg kaserne indkøbte i årene 1990 - 2001 i alt fem af disse maskiner til brug på feltpostkontorer i den Danske Internationale Brigades militærlejre i de brændpunkter rundt om i verden hvor danske soldater var udstationeret.

Frankeringsmaskine G 7440 på sin plads i feltpostkontoret i Basra i Irak hvor den blev anvendt i årene 2003 - 2008.

Maskinens nummerplade

Frankeringsmaskinerne var forsynet med et licensnummer som for Framas vedkommende var bogstavet "G" efterfulgt af et unikt løbenummer. Maskinens "nummerplade" skulle fremgå af portopåtrykket. Det var placeret under værdiklicheen. Museets maskine havde identifikationen G 4490. De øvrige havde betegnelserne G 3858 G 7179 G 7440 og G 7500. Alle maskiner blev ejermærket ved påklæbning af Det Danske Internationale Logistikcenters våbenskjold.

Side 1 i Forsvarets egen laminerede manual til frankeringsmaskine G 4470. Bemærk overstregningerne af de faciliteter som ikke kunne eller skulle benyttes i tjenesten.

God dokumentation

Til museets maskine medfulgte god dokumentation i form af den originale betjeningsvejledning (vedlagt forsvarets forstørrede uddrag i lamineret udgave til opslag) maskinens servicebog et antal nulstillede prøvetryk af nogle af de anvendte poststempler diverse blanketter og papirer vedrørende indkøb ændring af stempler og omflytning mellem enhederne samt tre ekstra sikringer som den robuste maskine ikke fik brug for i sin levetid.

G 4470 på feltpostkontoret i Camp Bastion 2009 - 2010.

En berejst maskine

Herudover har en ansat i forsvaret hvis identitet ikke er kendt af museet udarbejdet en komplet fortegnelse over alle de steder verden over hvor maskinerne har været anvendt og endda i hvilke perioder. Her er en afskrift vedrørende museets maskine G 4490:

01.04.1992 - 10.09.1996 Det danske kontingent Zagreb Kroatien

14.01.1999 - 16.03.2003 Det danske kontingent Doboj Bosnien

14.07.2004 - 01.11.2004 Flyvertaktisk Kommando Siauliai Litauen

01.06.2005 - 06.01.2006 Det danske kontingent Khartoum Sudan

16.03.2006 - 30.06.2006 Det danske kontingent Basra Irak

22.08.2006 - 14.07.2009 Det danske kontingent Kandahar Afghanistan

14.07.2009 - 29.03.2010 Det danske kontingent Camp Bastion Helmand Afghanistan

Udkast fra juni 1999 til ændring af benævnelserne i dagstemplet til G 4470.

Forældet teknologi

I de mellemliggende perioder har frankeringsmaskinen befundet sig på kasernen i Vordingborg. Man kan læse mere om de forskellige danske missioner på http:www.unprofor.dk

Alle fem frankeringsmaskiner blev taget ud af brug i løbet af 2010 fordi de ikke kunne tilpasses vor tids system med elektronisk overførsel af porto og forbrugsdata mellem posten og brugerne.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder