Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Anne Marie Rechendorff|Anne Marie Rechendorff
1
/
05
/
2008

Hvis du er vild med frimærker kan du nu dyrke din hobby på en helt ny måde: Ved at lægge et puslespil fuld af frimærker. Puslespillet er så stort at det snildt kan danne rammen om en fælles aktivitet for børn og voksne.

Puslespillet Keith Bassfords frimærkesamling

Puslespillet er designet af den engelske grafiker og designer Keith Bassford der ud over spillet har de-signet en lang række danske og udenlandske fri-mærker. Puslespillets motiv er en collage af alle Bassfords frimærker. Collagen byder på et overvæl-dende farveorgie og et hav af små motiver der be-retter om en begivenhed eller et årstal der skal markeres.

En særlig anledning

Et fællestræk ved frimærkerne er at de alle tager udgangspunkt i noget aktuelt. Særfrimærkerne markerer personers bygningers eller begivenheders jubilæum mens velgørenhedsfrimærkerne mærker der sælges til en overpris på fx 50 øre udgives i anledning af en støtteværdig sag. Den kunstneriske teknik som Bassford gør brug af i sine frimærkedesigns er imidlertid meget varieret og går lige fra klassisk grafik til moderne fotos og collagelignende kompositioner. For de danske frimær-kers vedkommende bestemmes motiv og teknik af kunstneren i samspil med Post Danmark.

Et af de seksten frimærker i serien "1900-tallet" fra år 2000 er helliget dansk film-produktion i 1927 og viser silhuetter af Fyrtårnet og Bi-vognen. Samtlige frimærker i serien blev komponeret af Keith Bassford og graveret af Martin Mörck.

De danske frimærkerDe seneste frimærker Bassford har designet for Post Danmark er tre særfrimærker udgivet i anledning af Rosenborg Slots 400-års jubilæ-um i 2006. Frimærkerne forestiller Rosenborg Slot tronstolen med en skinnende sølvløve samt Danmarks rigsvåben. Bassfords tidligere danske mærker er bl.a. blevet til i anledning af frimærkets 150 års fød-selsdag Diabetesforeningens 50 års jubilæum og Kronprins Frede-riks 18 års fødselsdag. Alle disse frimærker og mange flere genfindes på Bassfords puslespil - vel at mærke når de 300 brikker som spillet be-står af er lagt på deres rette plads.

Keith Bassford

Bassford er uddannet fra The London College of Printing i 1970 og har siden 1976 arbejdet freelance som grafisk designer. Han bor i Oden-se hvor han sammen med sin hustru har tegnestue og værksted. Bassford har designet danske frimærker siden 1986.

Puslespillet koster kr. 120- og kan købes i Museumsbutikken. Ved for-sendelse tillægges et gebyr på kr. 60-. Puslespillet måler 60 x 90 cm når det er samlet.

I museets frimærkekabinet kan man se Bassfords frimærker i original-udgave i udstillingen af danske frimærker udgivet i perioden 1851 til 1998.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder