Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Malene Iwersen|Malene Iwersen
1
/
09
/
2005

Det er sensommeren 1912 nærmere bestemt den 19. september. Klokken er 10.20 og Københavnerne er på den anden ende. I horisonten anes et fantastisk syn: Sejlende gennem luften nærmer den enorme zeppeliner Hansa sig hovedstaden. Det er verdens første internationale passagerflyvning med et luftskib. Københavnerne er vidne til en verdensbegivenhed.

Københavnerne var ved at tabe næse og mund da Hansa i 1912 besøgte byen. Foto: Det kongelige Bibliotek.

Både før under og efter besøget er luftskibet i cen-trum for mediernes og befolkningens interesse. I avisen "København" kunne man samme dag læse:

"Den Dag som blev en Mindesdag i vor Bys Histo-rie sprang man ud af sin Seng og stormede til Tele-fonen. Det var én forvirret Spørgen pr. Telefon fra Vindu til Vindu og rundt i alle Gader: Kommer Luftskibet? Og hurtigt gik det fra Mund til Mund: "Hansa" er afgaaet fra Hamborg.

Alt hvad der kunde krybe og gaa kom paa Bene-ne. Ud ad Roskildevej og den gamle Køge Lande-vej bevægede sig et Tog af Cyklister og Automo-biler; man vilde køre Zeppelin i møde."

Fascinationen af zeppelinerne ville ingen ende tage. Postkort med studiefoto af kvinder i Hansas gondol. Ukendt fotograf.

Luftens hval

Hansas besøg i København var bogstavelig talt en stor begivenhed. Forestil dig Rundetårn sat sam-men fire gange og læg 25 m på tårnets diameter og du har noget der minder om størrelsen på det luftskib som svævede ind over byens tage i 1912. Hansa var 148 m langt og 14 m i diameter. Det må have været et imponerende syn. Zeppelineren var ikke blot fascinerende i kraft af sin størrelse men også fordi den var en ingeniørbedrift uden lige. Aldrig før havde det været muligt at rejse gennem luften på denne måde. Passagererne kunne be-kvemt sidde og drikke kaffe ved et af salonens borde mens landskabet passerede forbi dybt under dem.

Grev Zeppelin luftsatte sit første skib i år 1900 og 12 år senere var ekspertisen og rutinen klar til in-ternational passagerflyvning. Det var dog ikke alle beskåret at rejse på denne luksuriøse facon. Ikke mindst var det dyrt at producere de store kæmper men også at holde dem i luften. Zeppelinerne kræ-vede en stor specialuddannet besætning og dertil også et enormt jordmandskab som ved forha-lingstove sørgede for at holde luftskibet ved jorden. Breve og postkort blev stemplet ombord med sær-stempler som ofte viste både rute og luftskib. Alle-rede fra begyndelsen var post stemplet ombord på de flyvende cigarer samlerobjekter. Undervejs blev posten til tider kastet ud over de valgte destinatio-ner i små sække med lange faner så nedslagsste-det lettere kunne lokaliseres.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder