Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Marie Ørstedholm
1
/
09
/
1999

Fynsk telefonhistorie

I 1901 fik landsbyen Hjallese på Fyn sin første telefoncentral. Den lille central blev oprettet i stuen hos gartnerenken Anne Slengerich der udover at drive gartneriet bag huset nu også kunne kalde sig centralbestyrer. Hjallese Central kan i dag opleves på Post & Tele Museum hvor et hjørne af stuen med det oprindelige centralbord er udstillet.

Hjallese Centrals første adresse blev Bødkerhuset på Hjallesegade hvor Anne Slengerich boede med sine to døtre Anna og Emilie og plejedøtrene Petra og Johanne. Da Anne Slengerich i forvejen var travlt beskæftiget i gartneriet blev det som regel den yngste datter den nittenårige Emilie der passede centralen.

En opstilling af Hjalleses Centralen kan opleves på Post & Tele Museum

En genbrugs-central

Arbejdet med at viderestille abonnenternes samtaler foregik ved et centralbord af amerikansk Gilleland-type fremstillet på fabrikken P. Outzon & Torstenson i København i 18851886. Da det blev installeret i Hjallese Central var det omkring 15 år gammelt og havde antageligt været brugt på en anden central hvor dets kapacitet var blevet utilstrækkelig pga. abonnementstilgang. Centralbordet havde kapacitet til 15 abonnementslinjer og det var alt rigeligt på Hjallese Central der på åbningstidspunktet blot havde ni abonnenter.

De ni abonnenter var ikke de første i Hjallese. I 1893 var der blevet oprettet en bicentral i Hjallese der lå under telefoncentralen i Odense og som frem til dens nedlæggelse i 1901 havde to abonnenter. For at oprette bicentralen har man højst sandsynligt installeret et omstillingsanlæg hos en af de to abonnenter. I "Fælles-Fortegnelse over de fynske Telefonselskabers Abonnenter og offentlige Stationer" fra 1894 står de to abonnenter optegnet som den lokale sognefoged A. Madsen og maskinbyggeren J. Jørgensen der begge havde fået abonnementsnummer 381 under Odense central.

Telefon til alvor

Da Hjallese fik sin egen central i 1901 flyttede bicentralens to abonnenter med. Resten af abonnementsgrundlaget fik man ved at tvangsflytte abonnenter fra andre bicentraler i omegnen. Blandt de ni abonnenter fandt man nu andelsmejeriet og papirfabrikken i Dalum cikorietørreriet i Hjallese og Stenløse Brugsforening. Karakteristisk for den tidlige telefonihistorie var det også i Hjallese og omegn de selvstændige næringsdrivende der først tog telefonen til sig. Der skulle gå adskillige årtier før telefonen for alvor rykkede ind i privatsfæren og kom den almindelige borger til gavn.

Hjallese Central havde på åbningstidspunktet centralforbindelse til Odense central og Bellinge Central og funktion af "Offentlig Samtalestation". Det betød at der blev opstillet en telefon til offentlig benyttelse på centralen så også Hjalleses øvrige borgere - mod betaling - havde mulighed for at telefonere.

Vokseværk

Antallet af abonnenter ved Hjallese Central steg i et sindigt tempo i de efterfølgende år. Med udsigt til en fortsat stigning blev det første centralbord udskiftet med et større i 1906. Sideløbende med det voksende antal abonnenter fik centralen også flere centrallinjer til andre centraler i området herunder især centralen i Odense. I 1914 havde Hjallese Central 70 abonnenter og syv centrallinjer til Odense Central én centrallinje til Bellinge central og endnu én til Højby Central. Centralen og familien Slengerich var samtidig flyttet til et nyopført større hus i Hjallese.

Året efter i 1915 begyndte historien om Hjallese Central at nærme sig sin afslutning. På et direktionsmøde i Fyens Kommunale Telefonselskab blev det besluttet at omdøbe Hjallese Central til Dalum Central og lægge en del abonnenter fra Dalumområdet herunder. Dalum Central der for en tid beholdt adressen i Hjallese blev samtidig annekscentral under Odense Central idet der fremover kun var centrallinjer til centralen i den fynske hovedstad.

Det bliver i familien

I 1917 flyttede Dalum Central til selve Dalum by. Anne Slengerichs datter Emilie der på det tidspunkt var blevet gift blev den første bestyrer af Dalum Central. Hun flyttede med mand og børn ind i den ny centralbygning på Dalumvej og tog sin gamle mor med sig. Dalum Central blev endeligt nedlagt i 1958 da Odense central blev automatiseret. På det tidspunkt havde Dalum Central 1285 abonnenter der alle blev ført ind under den nye automatcentral.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder