Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Birgitte Wistoft
1
/
12
/
2003

En himmelsk beskytter

Når krisen kradser konkurrencen er hård og kurserne styrtdykker så kan det måske hjælpe at kende sin himmelske beskytter. For sådan en har både telekommunikationen og Internettet og alle de personer der er beskæftiget inden for de områder.

Telekommunikation

Vi kender ham fra kalkmalerierne i vores gamle kirker og i utallige gengivelser fra de største mestres hånd: Ærkeenglen Gabriel den himmelske Bebuder. Det var ham der fortalte Jomfru Maria at hun skulle føde Guds søn.

Den 12. januar 1951 proklamerede pave Pius XII i et såkaldt apostolisk brev at ærkeenglen Gabriel er telekommunikationens himmelske beskytter "når menneskene nu under udnyttelse af elektrisk energi er i stand til at sætte sig i forbindelse med hinanden over lange afstande takket være opfindelser som skyldes den moderne tekniks udvikling."

Og paven fortsætter: "Vi har derfor anset det for både rimeligt og rigtigt at denne fremragende tekniske landvinding såvel som dens tjenere skulle nyde godt af en særlig velsignelse og have deres egen beskytter i himmelen."

Resultatet af den teknologi Gabriel favner beskriver Pius XII også: "Vi kan skrive til hinanden på kortest mulig tid tale sammen over umådelige afstande sende mangeartede budskaber over æterens bølger ja endog se hvad der forevises og sker langt borte som om vi selv var til stede."

Med andre ord dækker ærkeenglens beskyttelse telegrafi telex telefoni radio og fjernsyn - og alle de personer der er beskæftigede med disse former for kommunikation.

Internet

Man skulle tro at pavens definition af telekommunikation var så bred at en senere tids opfindelse som Internettet også måtte være omfattet af Gabriels beskyttende vinger. Vatikanets medieudvalg er imidlertid af en anden mening. I 2002 har man anbefalet paven at give Internettet sin helt egen beskytter i skikkelse af den spanske kirkelærde biskop Isidor af Sevilla Spaniens skytshelgen.

Isidor levede ca. 560-636 og var en lærd og flittig mand. Hans omfattende forfatterskab er velbevaret og hans hovedværk Etymologiae anses for en af verdens første encyklopædier. Heri samlede og formidlede han en god del af den antikke verdens viden. Hans værker blev afskrevet i klostre og biblioteker gennem hele middelalderen og brugt som kilde af alle slags skribenter i hele den romerske kirkes kulturområde. Isidor er derfor en værdig beskytter af Internettet der på få år er gået hen og blevet et helt dominerende medie når vi søger og formidler viden.

I disse terror- og virustider er der god grund til at lade Pius XII få det sidste ord:"Ganske vist kan de tekniske hjælpemidler som anvendes hertil misbruges og i så fald anrette ubodelig skade men anvendt på forsvarlig måde kan de til gengæld i allerhøjeste grad bidrage til at fremme og styrke broderskabsfølelsen menneskene imellem samtidig med at gøre dem livet behageligere og udbrede kulturgoder."

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder