Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Thomas Ankler|Thomas Ankler
11
/
02
/
2010

De to drenge skuler til hinanden. De står bag den hvide streg med hver deres fluesmækker i hånden og øjnene stift rettet mod skærmen. Et andet sted i rummet sidder seks børn ved hver deres bingoplade med opmærksomheden rettet mod højttaleren. Her kommer lyden ud der passer til billederne på deres spilleplader.

Bingoplade

Bingoplader fluesmækkere og kæmpe ludobrikker står klar til at modtage museets gæster fra vinterferien 2010. I Tryllekiosken får museets gæster en utraditionel mulighed for at lære 400 års kommunikationshistorie at kende med hele kroppen.

Efter et besøg i museets permanente udstilling omsættes oplevelserne til muligheden for at vinde seks forskellige spil som alle er udviklet så børn og voksne lærer og leger sig til viden om hvordan breve blev til smser og hvordan optisk telegrafi blev til internettet. Resultatet er flere timers sjov og lærerig underholdning for alle familiemedlemmer.

Læringsstilene er kommet på museumInspirationen til spillene kommer fra den danske folkeskole hvor man i højere og højere grad gør brug af en bestemt pædagogisk metode som supplement til den traditionelle måde at lære på. Metoden har som udgangspunkt at undervisningen er tilrettelagt med elementer af leg og spil og på en måde der tilgodeser det enkelte barns måde at opfatte verden på. Tankesættet er et produkt af mange års pædagogisk praksis og teori og er samlet af de amerikanske forskere Rita og Kenneth Dunn.

Hvilken sans bruger du bedst når du lærer?

I hovedtræk handler metoden om at alle har en måde at lære på - en læringsstil - som i særlig grad gør dem i stand til at forstå og optage viden bedre end ved andre måder at lære på. I praksis betyder det at læring skal tilrettelægges så den tilgodeser alle uanset om de lærer bedst ved at se tingene høre om sammenhænge gøre - selv skulle konstruere sig frem til løsningen eller røre - det der skal forstås er håndgribeligt.

Det danske postvæsen brugte Nimbus-motorcykler til kassetømning indtil 1976 og motorcyklen er derfor udstillet i salen om Kommunikationens Århundrede efter 1920. Det er forklaringen på at den gule Post-Nimbus er blevet blå i Tryllekiosken.

Tre sale med hver deres farveMuseets permanente udstilling er opdelt i tre tidsperioder der har fået hver deres egen farve i spillene: Kongens Postvæsen 1624-1848 er rød Opfindelsernes Tid 1849-1920 er gul og Kommunikationens Århundrede efter 1920 er blå. Spillene går bl.a. ud på at huske hvilken periodeudstillingssal genstandene er fra.

Lyd-bingoDe fleste spil i Tryllekiosken tager afsæt i helt almindelige brætspil velkendt i de fleste familier. I bingo handler det om at lytte til forskellige lyde der knytter sig til billederne på ens bingoplade. Der spilles først til en to og tre rækker.

Trylletårn og LudoStore billedbrikker puttes ind i trylletårnet. Den spiller der først kan sige hvilken sal og hvilken farve genstanden hører til har vundet point. Ludo spilles på en hel almindelig ludoplade dog findes der otte spørgsmålstegn på spillepladen. Når en spiller lander på et spørgsmålstegn skal spilleren hen til en computer og trække et spørgsmål. Hvis der svares rigtigt må spilleren gå to ekstra felter frem.

Vendespil Fluesmækker og PuzlerVendespillet fungerer som et helt traditionelt vendespil. I Tryllekiosken består spillet dog af tre brikker pr. stik; to med samme motiv og en farve-brik der passer til den periode som genstanden hører til. Fluesmækkerspillet fungerer på den måde at en computerskærm viser billeder fra de forskellige sale fra den permanente udstilling. Spillernes opgave er at komme først hen til trylletårnet og "klaske" med en fluesmækker på den farve der passer til den sal som genstanden kommer fra. Puzler er et puslespil hvor to billedbrikker sættes sammen med en farvet brik der passer til den periode hvor genstanden stammer fra.

Tryllekiosken er målrettet familier med børn i alderen 7 til 12 år og skoleundervisning i 1. til 4. klasse. Aktiviteten åbner for publikum den 13. februar 2010 som et permanent tilbud til museets gæster.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder