Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Birgitte Agersnap|Birgitte Agersnap
1
/
01
/
2006

I anledning af særudstillingen "Luftskibet kommer!" viser Post & Tele Museum tegneren Otto Frellos detaljerede nærstudier af luftskibe og balloner. Med dem kommer vi helt tæt på de gigantiske og tekniske vidundere.

Med Otto Frellos streg kommer vi tæt på tingene. Man kan næsten fornemme den udspændte bal-londugs struktur på denne tegning af luftskibet LZ5 1909.

Nye perspektiverDet ville være så godt som umuligt at basere en bog om balloner og luftskibe på fotografi alene. For det første findes der ikke fotografier af de allertid-ligste for det andet findes der ikke mange billeder der på en gang viser hele maskinen og mange tekniske detaljer. Det er umuligt at komme tæt på luftskibet når det først er i luften. Men ikke for teg-neren. Hans force er nemlig at han selv kan vælge sit perspektiv uden at skulle tage hensyn til realis-tiske synsvinkler. Heldigvis. Tegneren kan derfor fokusere sit blik og sin pensel på detaljen så den gengives langt skarpere end på fotografiet. Takket være Otto Frellos naturalistiske nøjagtighed og præcision kommer vi tættere på luftskibene end virkeligheden nogensinde ville kunne tilbyde os det.

"Nøgtern indlevelse"Otto Frello (f.1924) blev uddannet på "Akademiet for fri og merkantil kunst" i København hvor han senere både underviste og virkede som forstander i mange år. Hans skarpe iagttagelsesevne og håndværksmæssige viden er kommet tusindvis af elever til gode og ikke mindst også læsere af Politikens håndbøger hvortil Frello i en årrække leverede farverige illustrationer.

Otto Frellos illustrationer fortæller historien om balloner og luftskibe fra den første ballonfærd i 1783 til zeppelineren Hindenburgs forlis i 1937. Her ses luftskibet Graf Zeppelin (LZ127 1928).

Udstillingens tegninger som alle er udført i tempe-ra blev til som illustrationer til Politikens håndbog om "Balloner og luftskibe" skrevet af flyhistorikeren Lennart Ege i 1973. De beror på studier af gamle tegninger og beskrivelser af de første ballonfartø-jer på utallige timers research i inden- og uden-landske arkiver og ikke mindst på Otto Frellos præ-cise streg.

Det er den særlige kombination af både nøgtern iagttagelse og indlevelse i tingene af ildhu og begej-string som kendetegner Otto Frellos arbejder - hvad enten det er hans illustrationsarbejde eller male-rier. Det som formindsker afstanden mellem os og tingene og som ofte gør det usynlige synligt.

Udstillingen kan ses på Balkonen museets 1. sal til den 6. august 2006.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder