Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Sune Christian Pedersen og Malene Iwersen|Sune Christian Pedersen og Malene Iwersen
17
/
11
/
2010

Hvordan så et rigtigt mandfolk ud for 100 år siden? Det kan man få et klart billede af i Post & Tele Museums store portrætsamling fra 1904 af postembedsmænd. Uniformerne er givet pr. reglement. Kønnet kender vi - de var stort set alle mænd. Men ellers? Nå jo skægget! Portrætsamlingen er en fantastisk samling af alvorstunge tjenestemænd med sirlige eller ligefrem imponerende moustacher fuldskæg eller fipskæg.

Postbud Iver Johan Simonsen København 1905.

De skægge portrætter blev indsamlet i 1904 til et bind i serien Danske Portrætter. Ideen om at udgive portrætsamlinger af "almindelige mennesker" var ganske ny på det tidspunkt. De tidligste portrætsamlinger stammer fra 1700-tallet og indeholdt kongefamiliens portrætter. Senere udkom gallerier af berømte velfortjente danskere.

Omkring 1900 begyndte serien "Danske Portrætter" at udkomme nu som serier med fx "De kgl. Ridderordner" konsuler - og altså postembedsmænd mk. Udgivelsen skete udtrykkeligt i samme ånd som udgiveren af det nogenlunde samtidige Dansk Biografisk Leksikon C.F. Bricka formulerede det: "Gennem tusinder af biografier fremkommer en art Danmarkshistorie. Det er sammenslutningen af de mange kræfter som har givet værket sin karakter. Det er hele folket som biografisk skildrer sin fortid og nutid". Det blev med andre ord interessant at se portrætter af helt almindelige danskere.

Postbud Niels Jensen København 1905.

Skæg som markør

Postembedsmændene kigger alvorligt ind i linsen - at blive fotograferet hørte ikke hverdagslivet til. Vi er stadig i fotografiets barndom hvor fotografen var en professionel man poserede overfor. Håret var ordnet med ekstra omhu og pomade og skægget sirligt sat. At blive foreviget var en alvorlig sag. Portrætterne iscenesætter alvorsfulde tjenestemænd man kan stole på. Og portrætsamlingen indgår i en århundredgammel tradition hvor staten med al magt søgte at skabe tillid til sit embedsværk - både med skærpede straffe for enhver form for korruption og med et forsøg på at skabe et tillidsvækkende billede af embedsmanden.

Postvæsenet regulerede både embedsmændenes udseende og deres adfærd. Det første skete gennem uniformering. Meget ofte måtte postens ledelse udsende indskærpelser over for postembedsmænd der sløsede med deres uniformer ved ikke at følge de udsendte uniformsreglementer. Uniformsreglementerne udkom som regel med medfølgende illustrationer og man kan her følge skæggenes udvikling: Det er tydeligt at postbudene på portrætterne er fulgt med tiden for hvor modellerne på uniformsillustrationerne før 1850 bærer bakkenbarter får de frem mod århundredets afslutning mere og mere imposante overskæg. Illustrationerne viste hvordan uniformen skulle sidde - de afspejlede moden hvad angik skæg men mon ikke de samtidig signalerede et ideelt skæg for posttjenestemanden? Skægget indebar en signalværdi. Posten repræsenterede en statslig autoritet en solid og pålidelig mand var han etatens repræsentant.

Postbud Peter Petersen Tønder København 1905.

Postvæsenet gik også meget op i hvordan etatens embedsmænd gebærdede sig. Man skulle naturligvis være høflig og blev et postbud fornærmet måtte han ikke svare igen men skulle i stedet melde det til sin foresatte sagde instruksen. Selv postbudenes måde at hilse på er indeholdt i en instruktion fra 1905: "Hilsning på gaden og ved indtrædelse i lejligheder butikker o.l. sker ved at huen aftages. Skulle postbuddet have så meget at bære at han er hindret i at aftage huen bør han hilse ved et højt og tydeligt goddag eller lign." Ti år senere diskuterede postledelsen endog om postbudene skulle påbydes den militære honnør. Det skete ikke dog var det tilladt postbudene at gøre honnør hvis de ville. Om det var dem tilladt at grine i skægget melder instrukserne ikke noget om.

Tungtvejende fotoalbumsDer blev ikke taget mindre end 1.752 fotografier til bogen om de danske postembedsmænd. Alle 1.752 fotos blev opklæbet på papstykker af enten 95x62 cm eller 16x108 cm og indsat i fire store læderindbundne albums efter de havde været benyttet til illustration i bogen.

To af de fire albums der hver især vejer 10 kg og måler 40x42 cm. De kan ses ved selvsyn i museets arkiv som har åbent mandag til fredag kl. 10-16.

Der blev udfærdiget sirlige lister hvor alle de afbildede posttjenestemænd nøje var registreret med navn stilling og tjenestested pr. 11 1905 og de er der alle sammen; postmestrene postekspedienterne bevægelige ekspedienter statsansatte assistenter privat antagede assistenter postbude og pakmestre.

Om Post & Tele Museums stifter Overpostmester Mørch har haft en finger med i spillet vedrørende opbevaringen af de mange fotografier er uvist men han havde allerede på dette tidspunkt ønske om stiftelse af et museum i tankerne og leverede mange af bogens øvrige illustrationer fra sin egen samling selvom museet først blev en realitet i 1912. Du kan læse mere om overpostmester Mørch og museets historie her.

Fuldmægtig A.R. Kellerup Generaldirektoratet 1905

Flere slags mænd

Store skæg var en europæisk mode der vandt frem i anden halvdel af 1800-tallet og som knyttede sig til forestillinger om mandligt heltemod og militære værdier. At barbere sig var en umandig og unaturlig form for dekadence et brud på biblens ord om at Gud havde skabt manden i sit billede skrev man bl.a. i Victoriatidens engelske aviser. Men skægget skulle naturligvis ikke gro vildt. I flere landes officerskorps var - og er - overskægget den eneste tilladte ansigtsbehåring.

Bladrer man gennem postbindet af Danske Portrætter kan man få et indtryk af at der var to slags skæg - to mandeidealer tilsyneladende der herskede i postetaten. Blandt de højere lønningsklasser og kontorpersonalet finder man ofte det lille sirlige overskæg der leder tanken hen på flanøren [elegant dagdriver red.] den sirlige dandy optaget af sit udseende og drivende gennem storbyen med sit betragtende blik. Der var næppe mange ægte flanører ansat i den danske postetat men en mode kan som bekendt hurtigt løsrive sig fra sit oprindelige udgangspunkt. Blandt postbudene og landpostbudene - og blandt de ældre postembedsmænd af de højere lønningsklasser - findes de mere robuste overskæg der - set med vore dages øjne - signalerer "rigtige mænd" fulde af råstyrke og mod. Gode egenskaber når posten skulle frem i alt slags vejr.

Den nævnte bog: Dansk Portrætgalleri: Det Kgl. Danske Postvæsen kan ses ved selvsyn i museets bibliotek der har åbent for publikum mandag til fredag kl. 10-16.Et udsøgt udvalg af skæggede portrætter kan ses i Cafe Hovedtelegrafen på Post & Tele Museum fra den 22. november 2010.

Litteratur

Hainau Naomi Guldalderliv: Portrætter af danske postembedsmænd København 1998: Post & Tele Museum.

Instruks for Postbude I København 1905.

Jensen Mette Frisk Korruption og Embedsetik - danske embedsmænds korruption i perioden 1800 - 1866 Ph.d.-afhandling 2008.

Larsson Marianne Uniformella förhandlingar: Hierarkier och genusrelationer i postens kläder 1636-2008 Nordiska Museets Förlag Stockholm 2008.

Nielsen Arne Morell Post og teles uniformer Kbh. 1997.

Dansk Portrætgalleri: Det Kgl. Danske Postvæsen (red.) Johannes Madsen kbh. 1905.

Middleton Jacob Bearded Patriarchs History Today Volume: 56 Issue: 2 (February 2006) 26-27.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder