Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Erik Jensen|Erik Jensen
1
/
05
/
2008

Fra rutebil til varevogn

Bilen eller rettere sagt automobilet som mekanisk drevne firehjulede motorkøretøjer blev kaldt til at begynde med har i år kørt i postens tjeneste i 100 år.

Postvæsenets første automobil - en fransk Berliet med registreringsnummeret K 425. Den særdeles repræsentativt uniformerede chauffør hed Carl Jensen. Bilen havde ingen forrude så man skulle være klædt godt på til vejrligets trængsler.

En privat vognmand på Lolland havde allerede i 1903 fornemmet tendenserne i udviklingen og an-skaffet en vogn af fabrikatet Maurer Union til landets første omnibusrute Nykøbing Falster - Nysted. Ru-ten blev ret hurtigt nedlagt igen som følge af dårlig økonomi men året efter blev der udtænkt større planer om et landsdækkende net af rutebiler. Man indbød postvæsenet til et samarbejde om at kom-binere kørselen med passagerer med transport af brev- og pakkepost og posten hoppede året efter med på vognen om man så må sige men kun på en enkelt rute Nørrebro - Slangerup og med det uskrevne formål at undersøge stabiliteten.

Denne viste sig åbenbart at være acceptabel for der kom i de efterfølgende år også posttransport på andre busruter rundt omkring i landet. Herom kunne befolkningen orientere sig i dagspressen eller i bladet Motor som løbende bekendtgjorde oprettelsen af nye bilruter som også medførte post.

Danmarks første postbefordrende automobil - bussen mellem Nykøbing F og Nysted i 1904. Foto fra "Verdens Spejlet" nr. 24 den 13. marts 1904.

Posten motoriserer selv

Egentlig var det efter indirekte pres fra Statsbaner-ne og Dampskibsselskabet Øresund at dele af postkørselen i København blev motoriseret i 1908 for de to selskaber havde begge indsat biler til be-fordring af rejsende og rejsegods mellem Hoved-banegården dampfærgelejerne i Frihavnen og postdampskibenes anløbsplads i Havnegade. Bi-lernes afgangstider var afstemt med skibenes og togenes sejl- og køreplaner og hvis posten også skulle nå at komme med måtte postvæsenet opgive de nu alt for langsomme hestevogne.

I forbindelse med afholdelse af den internationale frimærkeudstilling Hafnia 87 udkom dette frimærke med postens første automobil på vej tværs over Gammeltorv i adstadigt tempo i 1908. Bemærk tilskuernes udelte opmærksomhed. Frimærket er tegnet af Mads Stage (1922-2004).

Postens første biler

Postvæsenet lejede derfor i august 1908 et benzindrevet fransk auto-mobil af fabrikatet Berliet og man må have været tilfreds med køretø-jets præstationer for bilen blev købt den 1. april 1909. Senere samme år indkøbte posten yderligere to biler hvoraf i hvert fald den ene også var en Berliet.

Om de tre første bilers stabilitet findes nogle konkrete oplysninger. Den officielle statistik for finansåret 1910-11 oplyser at de tre biler i årets løb tilbagelagde i alt 63.349 km men også at de på grund af reparati-oner var ude af drift i tilsammen 186 dage! Ydermere måtte der i 129 tilfælde skiftes dæk eller slanger undervejs med post. Andetsteds næv-nes at "i årene 1910-11 havde bilerne kun måtte aflyse deres postture fem gange på grund af fejl i automobilernes funktion."

Da posten i 1911 besluttede at udvide flåden af køretøjer med yderlige-re 11 af slagsen er det derfor nok meget forståeligt at der blev anskaf-fet batteridrevne biler og at de otte biler med størst nyttelast havde fas-te ringe på alle fire hjul mens de tre resterende havde luftringe på for-hjulene og faste ringe på baghjulene. Perioden med elbiler varede til 1928. Så vendte de benzindrevne køretøjer stærkt tilbage.

Her ses postens tre første biler i 1909.Fra venstre en Berliet 1908 en Berliet 1909 og - formodentlig - en Renault 1909.

Resten er historie

Herefter er udviklingen gået slag i slag. Fra slut-ningen af 1920erne tog man rigtig fat med trans-port af post med først og fremmest vogne af fabri-katet Ford. Efter 2. Verdenskrig var Chevrolet frem-herskende sidst i 1940erne og i løbet af 1950er-ne dukkede Bedford op på såvel varevogns- som lastbilsiden. Lastbiler overtog mere og mere post-transport i takt med nedlæggelse af urentable jernbanestrækninger.

Den store motorisering af landpostruterne fra 1960 og frem med Morris 1000 Renault 4 Danbilen Opel Kadett Ford Escort og senest Peugeot Partner som de mest dominerende fabrikater er velkendt. Historien om Renault 4 blev bragt i MuseumsPosten nr. 31996. På lastbilsiden dukkede Volvo op sidst i 1970erne og blev særdeles meget benyttet til transport af post over lange afstande efter Store-bæltsforbindelsens åbning i 1997. Samtidig forsvandt de bemandede posttog og kun containertrans-port af post med tog fortsatte indtil også den blev opgivet i 2006.

I dag udfører Post Danmark AS al posttransport med biler så bilen står alene tilbage som den ende-lige sejrherre i kampen om posten.

Museet markerer 100 års jubilæet ved at vise et seværdigt udvalg af de mange bevarede fotos af køre-tøjer som posten har benyttet gennem årene. Se dem i Café Hovedtelegrafen på 5. sal i perioden 17. juni til 19. oktober 2008.

Postbilernes 100 års jubilæum markeres også med en bogudgivelse. Postmedarbejder Nils Bloch har skrevet en fyldig bog med fotografier anekdoter og postbudes erindringer om skiftet fra apostle-nes heste eller cykler til automobiler. Bogen "Postautomobilet gennem 100 år" forventes at være klar til salg i museets butik fra medio juli 2008. Bogen bliver på 320 sider og indeholder mere end 900 fotografier. Pris kr. 348- + evt. forsendelse kr. 60-. Vi omtaler bogen nærmere på museets hjemme-side når den foreligger.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder