Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jacob Westergaard Madsen|Jacob Westergaard Madsen
1
/
08
/
2006

Klingenberg - en giftelysten borger på vej op

Da Postvæsenet i 1653 kom på private hænder skete overdragelsen til den særdeles driftige herre Paul Klingenberg som var midt i en nervepirrende kamp: Forsøget på at opnå ægteskab med Albert Baltser Berns datter.

D. Vertangens maleri af svenskernes belejring af København i 1659. De øgede krigsudgifter satte lånevillige borgere som Klingenberg i en nøgle-position i forhold til kongemagten. Tilhører Rosen-borg Slot.

Klingenberg var i gang med at gøre karriere under storkøbmanden A.B. Berns da denne i 1652 blev alvorligt syg. Nu var det Klingenberg magtpåliggen-de at få fuldbyrdet en forlovelse med Berns ældste datter Anna. Med et sådant ægteskab ville Klingen-berg blive del af en Europas rigeste familier som havde handelskontakter over hele Europa.

Afslag og postvæsen

Men Berns døde sidst på sommeren 1652. Og da Klingenberg samtidig fornemmede at Anna var "koldsindig og modvillig i sagen" holdt han sig væk for i stedet at gå i midlertidig tjeneste hos den dan-ske konge. Han var med i en række kommissioner men hans store bedrift bestod i forslaget til en re-organisering af det danske postvæsen som var blevet oprettet 29 år tidligere. Forslaget som blandt andet indebar en privatisering skaffede nemlig ham selv titlen som ny generalpostdirektør. Snartopgav han tanken om frieriet.

I sidste nummer af MuseumsPosten bragte vi et portræt af Paul Klingenberg tilskrevet hofmaleren Karel van Mander. Her ses hans kone Elisabeth Berns som blev malet ved samme lejlighed. Tilhører Post Danmark AS.

... og endelig ægteskab

Alligevel blev han gift med Berns datter allerede året efter. Det var imidlertid ikke med Anna men lillesøsteren Elisabeth. Moderen havde sandsyn-ligvis en finger med i spillet da hun også havde været indblandet i "forhandlingerne" med Anna. Store- eller lillesøster nu havde Klingenberg op-nået hvad han ville og hans karriere kunne for alvor tage fart.

De følgende år gjorde han postvæsenet til en over-skudsforretning var med i talrige råd og kommissi-oner og opnåede en privilegeret stilling i forhold til den danske krone gennem lån og krigsleverancer. Klingenbergs opstigning til - og senere fald fra - tinderne kan opleves på museets nye renæssance-udstilling.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder