Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Dorte Fogh
1
/
03
/
1999

Kommunikationens huse

I år er det 375 år siden at Christian IV grundlagde det kongelige danske postvæsen. Det fejrer Post & Tele Museum fra den 25. marts til den 15. september med en stor udstilling om kommunikationens huse.

Posthuset på Købmagergade

Et rigtigt dansk posthus

Man skulle tro at posthuse er lige så gamle som postvæsenet selv. Men det er ikke tilfældet. I begyndelsen ekspederede postmesteren i København breve to gange dagligt på Børsen og rundt om i landet lå postkontorerne i postmestrenes egne boliger.

Men i sidste del af 1800-tallet måtte postvæsenet leje velbeliggende ejendomme til den voksende mængde breve. Husene fungerede dog ikke efter hensigten og derfor måtte postvæsenet opføre bygninger der var beregnet til formålet. De kongelige bygningsinspektører tegnede mange posthuse i perioden 1900-1921. Det var på den tid dansk designs gode rygte blev skabt og posthusene var led i denne udvikling.

Samtidig med at landets bedste arkitekter udviklede dansk arkitekturs særkende udviklede de postvæsenets corporate image som det hedder i dag. Vi er ikke i tvivl når vi står over for et dansk posthus på trods af at de er meget forskellige. Selv når de er nedlagt og de ovale emaljeskilte er væk kan vi let kende dem. Det er stolte og selvbevidste bygninger opført af håndstrøgne sten. Den røde tegl og de hvide vinduer signalerer de nationale farver. Posthusene er funktionelt indrettet så vi kan aflevere vores forsendelser i den ene ende af bygningen og fra den anden går de videre ud i verden.

Telefonens huse

Da telefonselskaberne opstod i 1880erne var de for små til selv at bygge. Derfor måtte de leje sig ind i allerede eksisterende ejendomme. Men i 1897 fik selskaberne koncession på at drive telefonvirksomhed og dermed fik de mod på at bygge deres egne huse. Det blev interessante bygninger hvis udsmykning ofte hentede inspiration i danske kirker som for at sikre sig god forbindelse til de højere magter.

Tele Danmark ejer i dag mere end 2000 små og store bygninger over hele landet. Især de tre „gamle" selskabers hovedsæder i København Odense og Århus fra omkring år 1900 er værd at bemærke.

Postens og telefonens bo bedre

Udstillingen viser arkitekternes smukke tegninger og det bedste af husenes udstyr. I den tilhørende publikation "Markante profiler" fortæller bl.a. journalisten Peter Olesen om sine oplevelser af nogle af landets post- og telefonhuse.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder