Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Peter S. Meyer|Peter S. Meyer
1
/
01
/
2007

Visual Voice - Finn Nygaard Design

To nye frimærker af designeren Finn Nygaard om Galathea-ekspeditionen giver anledning til at vise dele af en af Danmarks væsentligste designeres store produktion. Mange af billederne er kendte vi ved blot ikke at det er Finn Nygaardder står bag.

Frimærke fra Galathea-serien der illustrerer "nat oppe" samt rutens forløb.

Design lægger vi ofte slet ikke mærke til. Det fungerer bare. Design skal vise hvordan tingene bruges. Det er først når det ikke fungerer vi bliver opmærksom-me på at der er noget galt. Hvem har ikke prøvet at komme ind på et toilet i et fremmed land og ikke kunne finde ud af at få vand ud af hanerne? Fordi knappen sidder i gulvet. Eller når man sidder i toget og ser på folk der febrilsk prøver at åbne dørene ved at vinke med hænderne. I panik opfører de små dan-se for at aktivere den infrarøde sensor. Sjovt ser det ud mens man selv oplever det på grænsen til panik.

Helt anderledes forholder det sig med plakater fri-mærker og andet grafisk design. Det skal gøre op-mærksom på sig selv. Hele ideen bag er at layoutet skal tiltrække opmærksomhed. Tag nu de to frimær-ker af Finn Nygaard der udkommer den 28. marts i anledning af Galathea 3-ekspeditionen. En jordklode med skibet Vædderen er gennemgående på begge frimærker. Det er forholdet mellem dag og nat også. Samme historie er lagt ud på to frimærker. På det første er dag oppe og på det næste dag nede; på det første er kloden fyldt med levende fisk på det andet er ruten tegnet ind og Vædderen sejler over den sydlige halvkugle. I begge billeder hænger satellitten oppe i venstre hjørne. Det er altid dag og nat på jordkloden. Det viser begge frimærker - et faktum Nygaard bruger visuelt på fremragende vis.

Galathea-ekspeditionen handler om forskning men også om forskningsformidling altså kommunikation. På frimærkerne er det vist ved den lille satellit oppe i venstre hjørne.

Frimærke med hotdog-motiv

Det er ikke første gang Finn Nygaard laver frimærker. I 2005 lavede han to frimærker med mad som motiv. Især frimærket med den danske gastronomiske spe-cialitet hotdoggen vakte opsigt sikkert fordi det var et så uventet motiv. Når man skulle slikke på bagsiden tænkte man altid lige en ekstra gang på om der var sennep med i smagen. Finn Nygaard udtaler selv at det netop er designerens rolle som formidler af et budskab der interesserer ham. I den bundne frihed som opgaverne stiller ser han designets udfordring og funktion.

I Galathea-frimærkerne findes et motiv der er gen-nemgående i Finn Nygaards produktion. Cirklen midt i billedet finder vi i en række af hans plakater. I plaka-ten „Good morning China Good night Europe" til en udstilling i Kina finder vi motivet med jordkloden og dag og nat i samme billede.

Det var ment som en hyldest til det nye Kina men myndighederne syntes det virkede for stærkt og teksten kom derfor ikke med i den kinesiske ud-gave. Selve motivet er et præcist udtryk for vor glo-baliserede klode der er ikke længere et rige i midten alt afhænger af hvor man er og hvem man skal tale med hvornår. Tidszonerne jordens rota-tion solens placering - alt samlet i et billede hvor kontinenterne er malede klatter der er løbet ud.

Plakater

Det er en kvalitet ved Finn Nygaards design at han kan samle forestillingen om en ide et teaterstykke jazz eller en begivenhed i et enkelt og slagkraftigt motiv. Enkeltheden og evnen til at samle et kom-pleks af forestillinger er den ene side af hans værk. Den anden er den maleriske frie bearbejdning. Ofte består hans plakater af disse tilsyneladende mod-stridende elementer. En plakats opgave er at til-trække opmærksomhed og det lykkes ofte i kom-mercielle plakater især ved at vise nøgne kroppe; vi ser dem men husker dem ikke. Hvilket heller ikke er nødvendigt blot vi køber varerne de reklamerer for.

Hos Finn Nygaard er det blot anderledes. Den enk-le stramme form fanger blikket mens det maleri-ske og uudgrundelige får en til at se nøjere på dette billede. I jazzplakaterne fanger man lynhurtigt den fortættede stemning fra jazzværtshusenes spot på solisten. Senere fornemmer man også Miles Davis sitrende trompet eller NHØPs syngende bas. Mu-sik for øjet kunne man kalde disse plakater.

Da Finn Nygaard i 1991 skulle udstille i Rusland skabte han en plakat hvor et farverigt menneske med stor kraft styrter lige gennem det røde flag og ud på den anden side som et andet menneske. Så enkelt skildredes overgangen fra kommunismen russerne så det og var begejstrede.

Københavns Telefonkiosker

Helt fra den danske plakats tidligste historie som selvstændigt kunstnerisk udtryk går der en stolttradition for at kunstnere har været optaget af det nye medie der kunne kaldes anvendt kunst.

"Dag oppe" fra Galathea-serien med havets myldrende liv.

De tidligste plakater var kun typografiske først med opfindelsen af litografiet kommer billedet til som kunstnerisk udtryk omkring midten af 1890erne. Faktisk hundrede år efter dets opfindelse. En stor hjælp til udbredelsen var aktieselskabet Københavns Telefonkiosker der i 1896 opstillede telefonkiosker med meget velplacerede reklameflader.

Blandt plakatkunstens største pionerer er Toulouse Lautrec. Herhjemme var J.F.Willumsen blandt de kunstnere der brugte litografiet. De næste hundrede år har plakaten sin storhedstid tænk blot på Sven Brasch Francisca Clausen Viggo Vagnby og Per Arnoldi. I dag har plakaterne svære kår. Med den stigende kommercialisering af alting har kravet om effekt reduceret billederne til kendisser eller nøgne kroppe som ganske sikkert virker men ikke vil blive husket.

Udstillingen Visual Voice Finn Nygaard Design vises i forhallen på balkonen og i cafeen fra 28. marts til 12. august 2007.

Finn Nygaard der er født 1955 i Århus har en række lærepladser og uddannelser bag sig som han konsekvent har afbrudt når han ikke syntes han kunne lære mere. Fra Århus Kunstakademi Kunsthåndværkerskolen i Kolding til Rahbek Gra-fisk Design og Finn Sködt grafisk design ender han med at etablere egen virksomhed i 1979. I 1990-95 var han partner i Eleven Danes berømte design-virksomhed. Medlem af Alliance Graphique Inter-nationale i 1997.

Mange af hans plakater og design kender vi fra for eksempel partiet Venstres logo Fætter BR og Eg-mont-koncernen. Første gang Finn Nygaard de-signede frimærker til Post Danmark var i 2005.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder