Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Erik Jensen|Erik Jensen
26
/
03
/
2010

Det forsvundne Margrethe-frimærke

Under forberedelsen af en præsentation af danske frimærker med gengivelse af dronning Margrethe II var der pludselig et frimærke for meget. Her er beretningen om hvorledes det kunne gå til.

Optakten

I forbindelse med Hendes Majestæt dronning Margrethe IIs 70 års fødselsdag den 16. april 2010 blev det besluttet at tilrettelægge en samlet præsentation af alle danske frimærker fra årene 1941 - 2010 med hendes portræt på museets hjemmeside.

Først blev reservebeholdningen af danske frimærker gennemgået og alle relevante frimærker udtaget og skannet. Herefter blev frimærkerne lagt tilbage på plads og der blev skrevet tekster til hvert enkelt frimærke eller serie.

Udsnit af ark af 1974-udgaven med oplagsnummer L 262

Der er altså et frimærke i overskud!

Sædvanen tro holdt vi øje med at der var overensstemmelse mellem antallet af frimærker og de tilhørende tekster. Skanningen omfattede i alt 132 frimærker hvoraf de tre er absolut identiske men udsendt på to forskellige slags frimærkepapir - almindeligt eller fluorescerende. Den sidstnævnte type papir var nødvendigt af hensyn til maskinel postbehandling og samlerne kan godt se forskel. Det kniber mere for menigmand.

Teksterne omfattede imidlertid kun 131 frimærker og der gik lidt tid inden forklaringen dukkede op i takt med at usikkerheden om mankoens årsag bredte sig. Til sidst var der kun den hårde vej tilbage: Hvert enkelt frimærke måtte udgivelse for udgivelse matches nøje med frimærkekataloget.

Her er det!

Kontrollen blev påbegyndt i kronologisk rækkefølge fra 1941 og frem og der var bid ved udgivelsen den 19. februar 1981. Hertil omfattede skanningen tre frimærker af den første dagligserie med dronningens portræt fra 1974 i værdierne 120 øre (blågrå) 130 øre (brun) og 150 øre (orange) men frimærkekataloget omtalte kun de to sidstnævnte frimærker under numrene 720 og 721.

Til gengæld stod der denne tekst ovenover: "719 udgår - er tilnærmelsesvis identisk med nr. 564".

Så blev der bladret tilbage til udgivelsen den 21. marts 1974 med katalognumrene 559 562 og 564 som omfattede anden udgivelse i serien med værdierne 60 øre (brun) 90 øre (violet) og 120 øre (gråblå).

Annoncering af det blågrå 120 øres frimærker i 1981.

De faktiske omstændigheder

Det vil sige at det danske postvæsen med knapt syv års mellemrum har udgivet to identiske blågrå 120 øres frimærker af første serie med dronningens portræt. Det første af dem var i sin tid beregnet til frankering af indenrigske breve i 3. vægtsats (100-250 g) og det var for længst blevet inddraget da posten udgav det andet frimærke som skulle bruges til tryksager af 1. vægtsats (0-20 g) til udlandet. Posten glemte bare at se i bakspejlet da man bestemte farven til 120 øres mærket i 1981.

Postvæsenet anser de to mærker for at være selvstændige frimærker men frimærkesamlerne har altså opgivet at se forskel. Det er også forståeligt for der er vitterligt meget lille farveforskel om overhovedet nogen. Samlerne kan heller ikke skelne dem med lyset fra den ultraviolette lampe der skal til for at identificere almindeligt og fluorescerende frimærkepapir for såvel nr. 564 som nr. 729 er trykt på sidstnævnte papirtype.

Udsnit af ark af 1981-udgaven med oplagsnummer L 468.

Beviserne

Museet er i besiddelse af to beviser for eksistensen af anden udgave af det blågrå 120 øres Margrethe-mærke. Dels blev udgivelsen af det annonceret i "Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for P&T" nr. 5 af den 4. februar 1981 og dels er museet i besiddelse af hele ark af begge udgaver. Mærket fra 1974 blev trykt i to oplag med fabrikationsnumrene L 262 og L 320 og det fra 1981 har nummeret L 468. Disse numre er trykt på arkranden - frimærkesamlerne kalder dem for marginalnumre - og bogstavet "L" (for "Lumogen") betyder at papiret er fluorescerende.

Vil du selv se alle frimærkerne med dronningen kan du se web-udstillingen her

Kilder:AFA-Forlaget: "Frimærkekatalog AFA Danmark 2010"AFA-Forlaget: "Takstfortegnelse 1851-2008" af Knud TolbølP&T: "Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet" 1974 og 1981Post & Tele Museums samling af godkendte frimærkeark

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder