Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Anne Marie Rechendorff|Anne Marie Rechendorff
26
/
06
/
2013

Sommeren er over os og for de fleste betyder det sommerferie. I dag har alle lønmodtagere ret til fem ugers ferie. Sådan har det imidlertid ikke altid været. Egentlig ferie med løn blev indført med ferieloven af 13. april 1938. Med loven fulgte spørgsmålet om hvordan feriegodtgørelsen skulle administreres og hermed fødtes ideen til de særlige feriemærker.

Det første rigtige feriemærke fra 1943. Mærket udkom i værdierne 5 10 og 25 øre samt 1 2 og 5 kroner i henholdsvis grøn orange blå brun rød og grå.

Feriemærkerne var i brug fra 1938 til 1981 hvorefter feriegiroanvisninger tog over. Mærkerne blev solgt via landets posthuse. De blev opkøbt af arbejdsgivere og distribueret videre til de ansatte som ferieopsparing. Mærkerne blev sat ind i særlige feriemærkebøger og medarbejderen kunne så i det efterfølgende ferieår veksle dem til kontanter på posthuset i forbindelse med afholdelse af ferie.

Mærkerne blev administreret af Post- og Telegrafvæsenet som i første omgang lod et oplag portomærker overtrykke med ordet FERIE til formålet. I 1943 blev det første egentlige feriemærke designet og udsendt. Sidenhen kom en anden og en tredje udgave i henholdsvis 1949 og 1958.

Andet feriemærke fra 1949 udkom i værdierne 5 10 og 25 øre samt 1 2 5 og 10 kroner i henholdsvis grøn orange blå brun rød grå og violet.

En produktiv kunstner

Det blev tegner og illustrator Viggo Bang (1885-1967) valget faldt på da der skulle udpeges en kunstner til projektet. Bang er kunstneren bag samtlige feriemærker og rangerer dertil blandt de mest produktive danske frimærkekunstnere. Fra 1941 og frem til sin død tegnede han knapt hundrede danske frimærker. Han havde således gjort debut som frimærkekunstner inden han tegnede sit første feriemærke. I perioden 1930 til 1967 illustrerede Bang desuden overpostmesterens nytårskort og i både 1943 og 1945 årets julemærke. Dertil illustrerede han utallige statstelegrammer og bøger.

Tredje udgivelse fra 1958 udkom i værdierne 5 10 og 25 øre samt 1 2 5 10 20 og 50 kroner i henholdsvis grøn orange blå brun rød grå violet mørkeblå og pink.

Hist hvor vejen slår en bugt...

Bangs feriemærker er ligesom hans frimærker udført i stålstik og præget af stor nøjagtighed. De er alle monokrome dvs. har kun en farve men hvert motiv er udgivet i forskellige værdier og farver.

Samtlige motiver emmer af feriestemning og dansk sommer. Motivet på det første rigtige feriemærke som blev udsendt i 1943 er en idyllisk hulvej omgivet af marker med en gammel mølle i baggrunden. I forgrunden hviler en cykel op ad et vejskilt som om cyklisten netop har gjort hold. Med sin landsskabsskildring adskiller mærket sig fra de øvrige feriemærker som alle illustrerer et udsnit af et større hele. Andet feriemærke som blev udsendt i 1949 viser et kornneg omgivet af græs og buske mens tredje og sidste udgivelse fra 1958 illustrerer en hybenrose og to sommerfugle for øreværdiernes vedkommende og rejsebagage for kroneværdiernes.

I 1981 var det slut med brugen af feriemærker. De er i dag et ukendt fænomen af mange og forveksles fra tid til anden med frimærker på grund af at de ligner hinanden.

Litteratur

Nørdam Bruno: Frimærketegneren Viggo Bang Danmarks Filatelist Forbund. 2012.Poulsen Peder: Scandinavian Revenue Stamps. Vol. 2 Los Angeles. Scandinavian Philatelic Library. 1989.Dansk Posthistorisk Leksikon

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder