Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Eva Wistoft Andersen|Eva Wistoft Andersen
19
/
11
/
2009

Hvad er det? spurgte Piet van Deurs engang nogle meget vidende museumsfolk. Men både i den populære tv-quiz og i virkeligheden hænder det at museumsfolk må give fortabt og sende spørgsmålet videre. Vi efterspørger viden om anvendelsen af 33 runde stykker metal.

Nærbillede

Post & Tele Museum modtager løbende post- og telerelevante genstande til samlingerne og mange af dem kan vi beskrive ud fra vores egen viden eller ved hjælp af de informationer som giveren har oplyst om genstanden. Men ind imellem er der ting hvis funktion vi kun kan gætte på. Og budene kan blive mange.

Tag nu disse 33 cirkulært udskårne stykker metal. De har en diameter på ca. 15 mm vejer under ½ gram stykket og ser ud til at være skåret ud af den samme emaljerede plade der ligner et gammelt reklameskilt. Vi regner med at metalstykkernes funktion skal findes inden for telefonhistorien da stykkerne befinder sig blandt sagsakter og genstande fra det hedengangne Københavns Telefon AS. Men hvad har de været brugt til?

Ved I det?

Vores bud lyder på at metalstykkerne enten har været brugt af en telefonmedarbejder som testmønter i telefonbokse eller er blevet anvendt som snyde-tiører måske helt tilbage fra dengang omstillingsdamen skulle lytte efter om tiøren faldt før samtalen fra telefonboksen blev stillet igennem. Men hvem ved - metalstykkerne kunne også være uskyldige markører til det årlige bankospil? Derfor spørger vi - som Piet Van Deurs gjorde det engang - om funktion tid og sted.

Hvis du kan hjælpe museet med flere oplysninger om metalstykkerne vil vi bede dig om at sende en kommentar til os nedenfor.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder