Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Kirsten Benn Lykkebo|Kirsten Benn Lykkebo
26
/
03
/
2010

I særudstillingen Overvåget udstiller vi lige nu flere spektakulære genstande med hver sin utrolige historie. Historier om nervepirrende aflytningsoperationer og nederdrægtige postspioner. Om mennesker der satte deres liv på spil i kampen for det de havde kært og statsmagter der med alle midler bekæmpede ydre fjender og egne borgere. Den røde båndoptager er den første af de udstillede genstande du kan læse om i MuseumsPosten.

Scenen

Under den kolde krig frygtede mange et russisk angreb på Danmark. Atmosfæren var anspændt og forholdet mellem de to supermager Sovjetunionen og USA og deres allierede var ja iskold. Mange danske kommunister blev overvåget af Politiets efterretningstjeneste (PET) der vurderede at der eksisterede en reel fare for at kommunisterne i fredstid ville udføre holdningspåvirkning og spionage og at de i tilfælde af krig ville udføre 5. kolonneaktivitet; altså at forsøge at undergrave samfundsordnen indefra.

Det var på denne baggrund at den private efterretningsvirksomhed Firmaet i 1952 pludselig befandt sig på det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. Nemlig i lejligheden lige under Alfred Jensens. Alfred Jensen var kommunist næstformand for Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) medlem af folketinget og tidligere trafikminister i befrielsesregeringen (5. maj til 7. november 1945).

De overvågede folketingsmedlemmer Alfred Jensen og Ragnhild Andersen i midten afgiver deres stemme ved folketingsvalget i 1953. Arbejdermuseet & ABA.

Buret

Firmaet var stiftet af tidligere modstandsmand og antikommunist Arne Sejr (1922-1998) og havde til formål at bekæmpe DKP og kommunismen i Danmark. Arne Sejr var personlig ven med flere af topfolkene i Forsvarets Efterretningstjeneste og var flere gange tæt på at få statsstøtte til sine aktiviteter. Det glippede dog hver gang og Firmaets aktiviteter blev derfor finansieret af erhvervslivet og udenlandske efterretningstjenester.

Ved hjælp fra CIA fik Firmaet skaffet sig avanceret aflytningsudstyr og fik via en luftkanal installeret dette i Alfred Jensen og hustru Ragnhild Andersens lejlighed. Nu var det bare at spidse ører og penne - og vente. Den ulovlige operation fik kodenavnet buret. Formålet var at skaffe sig viden om magtkampen i toppen af DKP på et tidspunkt hvor partiet var præget af stor intern splittelse.

Splittelse og tvivl

Splittelsen i DKP skyldtes spørgsmålet om den nære tilknytning til Sovjetunionen særligt efter invasionen af Ungarn i 1956 og afsløringerne af Stalins undertrykkelse af egne borgere på Sovjetunionens 20. Partikongres samme år.

Den sovjetiske statsleder Nikita Khrusjtjov afslørede Stalins forbrydelser i sin tale på partikongressen og bebudede en ny kurs hvor man ville liberalisere styret og frasige sig tidligere tiders metoder. En forandring der chokerede mange kommunister - også i Danmark. Samtidig måtte man forholde sig til afsløringerne af de ufatteligt mange menneskeliv der var gået tabt i Stalins Sovjetunion. Mange overbeviste kommunister følte fundamentet ryste under sig og i nogles tilfælde krakelere. Andre fastholdt deres loyalitet over for Moskva.

Sorte breve

Oplysningerne fra aflytningen af Alfred Jensen blev brugt af Firmaet til anonyme rundskrivelser såkaldte sorte breve til ledende kommunister. Brevenes indhold sigtede mod at skabe yderligere splid mellem fløjene i DKP og særligt at skabe mistillid partimedlemmerne imellem; hvorfra havde brevskriveren sine oplysninger? Alle mistænkte alle.

Ordlyden i et af de sorte breve dateret 25. august 1958 var som følger:

"Gode kammerat:Partiet befinder sig i dag i den værste krise i sin historie. Det har længe stået klart for enhver der tilstræber partiets enhed og styrke at stridighederne i ledelsen måtte føre til en sådan krise" og videre "Aksel Larsen har med sine revisionistiske synspunkter skabt de politiske uoverensstemmelser der i dag splitter partiet. Hans memorandum viser klart hvorledes han fremover stadig ønsker at agitere for sine separate synspunkter imod forretningsudvalgets flertal."

Aflytningen af ægteparrets lejlighed foregik fra 1952 til 1959. De danske efterretningstjenester var ikke direkte involveret men fik sidenhen kendskab til den ulovlige opration. Også pressen fik nys om sagen og skandalen eksploderede i medierne i 1975. Bl.a. kom det frem at Firmaet og dets aktiviteter var kendt af en række ledende politikere og (stats)ministre fra begge sider af folketingssalen.

Den røde båndoptager der blev brugt til aflytning af Alfred Jensen. Oprindelig udlånt til Firmaet af CIA. Aflytningen foregik fra lejligheden under Alfred Jensens via en mikrofon placeret i en luftkanal. Københavns Museum.

Den røde båndoptager

Nu kan båndoptageren der blev brugt til aflytningen ses på Post & Tele Museum som en del af særudstillingen Overvåget.

Båndoptageren bærer vidnesbyrd om en periode hvor frygten havde tag i mange danskere. Hvor nogle få mente at målet helligede midlet. En periode der ligger en generation tilbage i tiden men alligevel synes skræmmende nær: Erstat blot ordret kommunist med terrorist.

Læs mere om udstillingen her

Kilder:Det sorte brev er citeret fra PET kommissionens beretning bind 5 s. 144-145. De sorte breve befinder sig i dag i Arbejderbevægelsens Arkiv.

Du kan læse PET kommissionens beretning her

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder