Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Kirsten Benn Lykkebo|Kirsten Benn Lykkebo
1
.
06
.
2011

iSee? - Kommunikationssamfundets blinde vinkler

Udfordringerne og mulighederne for blinde i kommunikationssamfundet er temaet for en særudstilling på Post & Tele Museum i anledning af Dansk Blindesamfunds 100-års-jubilæum d. 8. juni 2011.

Overalt i verden benyttes punktskriften som læse- og skrivemedium for blinde. Punktalfabetet består i sin grundform af seks punkter hvoraf et eller flere kan være fremhævet. Det enkelte tegn består af et antal ophøjede punkter der fylder så lidt at de kan føles med en fingerspids. Medicinsk Museion.

Hverdagen

En almindelig hverdag kan for os danskere se ud på mange forskellige måder men nogle oplevelser er vi fælles om: Den daglige vej gennem trafikken indkøbsturen i supermarkedet kontakten til familie og venner.

Men mange helt almindelige dagligdags gøremål bliver sværere eller skal takles på en anden måde hvis man er synshandikappet. Fx er mange hjemmesider og touchskærme et lukket land for synshandikappede der er afhængige af at talesynteseprogrammer kan læse hjemmesider højt.

Udstillingen iSee? præsenterer dig for Henning og Elisabeth og giver et unikt indblik i deres hverdag og de hjælpemidler de bruger når de skal lave mad læse avis eller holde kontakten til familie og venner.

Du kan også møde Daniel og høre om hans oplevelser da hjælpemidlerne skiftede fra skrivemaskiner til computere. Nu var det fx pludselig muligt at skrive så seende kunne læse det samtidig med at han selv kunne få det skrevne læst op.

På Det kongelige blindeinstitut gik synshandikappede børn og unge i skole og lærte bl.a. at læse og skrive braille blindes særlige punktskrift. Pigerne her er fotograferet i instituttets have o. 1925.

Udstillingen

Særudstillingen iSee? består af tre rum hvor du kan blive klogere på hvordan blinde og svagsynede kommunikerer; i dag såvel som for hundrede år siden.

Det første udstillingsrum fortæller historien om blinde børns skolegang og om blindes skriftsprog. I dag bruger blinde verden over punktskriften men inden 1904 blev andre alfabeter afprøvet fx taktil reliefskrift og snedige apparater der via forskydelige lister formede sprækker hvori eleverne kunne føre en blyant og på den måde forme bogstaver en seende kunne læse.

Rum nummer to er helliget udviklingen inden for skrivemaskiner og talesyntese. Her præsenteres fx den enestående skrivekugle verdens første seriefremstillede skrivemaskine. Med skrivekuglens punktmarkerede taster kunne en blind bruger med lynets hast skrive den såkaldte "sortskrift"; altså bogstaver en seende kan læse.

I begge rum findes et udvalg af hjælpemidler hvor du selv kan prøve at skrive punktskrift fotografere og oplæse tekst eller afprøve et talesynteseprogram der gør det muligt at navigere rundt på computeren uden synet.

Sanserne

Det sidste af de tre rum er helliget alle de øvrige sanser for her bliver du berøvet synet. Du bevæger dig fra den oplyste gang ind gennem en sluse hvor du først én så to gange skubber draperingen til side for til sidst at stå i det komplette mørke. Dine hænder famler til de finder din ledelinje og via den kan du finde frem til en telefon.

Her er opgaven så enkel som tænkes kan: Tast det telefonnummer du blev oplyst om uden for rummet ved hjælp af din følesans og hukommelse. Det er sværere end det lyder og en sanselig illustration af hvordan en helt almindelig dagligdags opgave former sig uden synet.

iSee? - Kommunikationssamfundets blinde vinkler kan ses dagligt kl. 10-16 frem til 30. december 2011.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Dansk blindesamfund og de fleste genstande er udlånt af Medicinsk Museion. Du kan læse mere om aktiviteterne i forbindelse med Dansk blindesamfund 100-års-jubilæum her:

http://www.blindei100aar.dk/

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen