Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Kirsten Benn Lykkebo|Kirsten Benn Lykkebo
1
/
05
/
2008

Udviklingen af et af vores dages mest uundværlige kommunikationsmidler computeren startede i 1830ernes England hvor matematikeren og filosoffen Charles Babbage (1791-1871) arbejdede på verdens første programmerbare regnemaskine.

Lev Livet Elektrisk - katalog fra udstillingen i Forum 1957.

Charles Babbage

Programmeringen af Babbages analytiske maskine foregik ved hjælp af hulkort der indeholdt koden til programmet. Maskinen kunne således ikke blot forprogrammeres til at udføre en bestemt opgave men programmeringen kunne løbende ændres uden at dette krævede ændringer på selve maskinen. Det sidste var en afgørende nyskabelse i forhold til eksisterende maskiner.

Forløberen for den moderne computer

Babbages analytiske maskine var dampdreven lavet af messing 30 meter lang og 10 meter bred men ikke desto mindre var den forløberen for vore dages computere. Desværre kunne maskinen ikke gøres færdig på grund af manglede finansiering. Babbage arbejdede dog på ideen indtil sin død i 1871 og nærede så stor tillid til dens realisering at han skrev i sine selvbiografiske noter: „Så snart en analytisk maskine eksisterer vil den bestemme vi-denskabernes fremtidskurs." I dag er mange forskningsprojekter helt afhængige af computernes hjælp så han fik ret i sin frem-tidsdrøm.

Aage Melbye kontrollerer data ved folketingsvalget i 1960. Regnecentralen var af DR blevet bedt om at hjælpe med at udregne prognoser og mandatfordeling ved hjælp af DASK Det var me-ningen at resultaterne skulle indtelefoneres til radiohuset på Rosenørns Allé men det virkede ikke. Resultaterne blev derfor sendt fra Valby med taxi til til Radiohuset og hejst op i en kurv til fjerde sal for at spare tid. Derefter blev de håndskrevet på skil-te der blev hængt op i studi-et så befolkningen kunne se dem hjemme i stuerne.

Et verdensmarked for fem computere

De tidligste computere i det 20. århundrede lod ikke Charles Bab-bages analytiske maskine meget efter hvad angår størrelse eller funktioner. Om det udelukkende var størrelsen på maskinerne der i 1943 fik IBMs formand Thomas Watson til at forudsige et verdensmar-ked for maksimalt fem computere ved vi ikke. Sikkert er det at han tog fejl.

Den første danske computer

Den første danske computer DASK (Dansk Aritmetisk Sekvens-Kal-kulator) blev udviklet af den første danske IT-virksomhed Regnecen-tralen og fyldte en hel villa i Valby. Som med Babbages maskine be-nyttede DASK hulkort til sine beregninger hvoraf nogle af de første foregik på den stort anlagte udstilling i Forum i 1957 - Lev Livet Elek-trisk. For at vise publikum maskinens overlegne regnekraft kunne publikum medbringe deres lønsedler hvorefter maskinen udregnede deres skatteprocent. Eller det vil sige: Tallene blev sendt via telefon mellem Forum på Frederiksberg og Valby da DASK ikke sådan lod sig transportere.

Computeren som livsnerve

I dag er computeren en integreret del af de fleste menneskers hver-dag og uanset om vi har en derhjemme eller ej påvirker den vores hverdag og næsten alt hvad der omgiver os - på arbejdspladsen i trafikken i skolen og i fritiden. Der er således langt fra vores virke-lighed til følgende forudsigelse fra en fremtidskongres i USA i 1977: „Der er ingen grund til at nogen skulle ønske sig en computer i hjemmet."Historien indgår i Drømmesporet som kan opleves i museets permanente udstilling.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder