Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Kirsten Benn Lykkebo|Kirsten Benn Lykkebo
21
/
04
/
2010

Spørgsmålet blev stillet læserne af Jydsk Telefons interne blad "Tjenstlige Efterretninger" i maj 1972 og reaktionerne var mange.

Den kupon medarbejderne kunne udfylde hvis de ønskede at deltage i meningsmålingen om dus eller De's på arbejdspladsen.

To måneder efter startskuddet til debatten kunne bladet offentliggøre en uofficiel meningsmåling. Hele 788 medarbejdere havde udfyldt og indsendt en kupon fra majnummeret med deres holdning: For eller imod dus på arbejdspladsen. Samtidig kunne medarbejderne tage stilling til om Jydsk Telefon burde få en iøjnefaldende og ens farve på alle køretøjer som fx postvæsenet og DSB havde.

Af de to spørgsmål var det dog etiketten der optog sindene mest. Der viste sig også hurtigt et pudsigt fællesstræk i forhold til besvarelserne: Ca. en tredjedel af medarbejderne ønskede det bestående bevaret altså både den eksisterende farve på bilerne og dusDes efter forholdene som det hed. De øvrige 23 ønskede forandringer på begge fronter. Med andre ord: Alt eller intet.

Jeg er for dus

Redaktørerne kunne da også konkludere at "tendensen står ret klar idet de fleste af os har ændret omgangsformen fra De til du i forhold til mange arbejdsfæller indenfor den sidste årrække" og videre "Det er muligt at vi kun kender du-formen om fx 20 år.

Mange læsere helt præcist 68 % tilkendegav dog at selvom de ønskede forandring i retning mod at alle var dus var de imod et diktat oppefra. Omstillingen skulle helst komme naturligt.

I 1992 var der gået de tyve år redaktøren talte om og her var der ikke mange danskere der var Des. Men at det var et alvorligt skridt for mange i 1972 står klart efter at have læst de mange kommentarer forslaget foranledigede. Fx: Jeg ønsker at bevare status dus eller Des efter forholdene. Vi er frie mennesker hvorfor skal vi manipuleres?

Afstemningen i bladet var ikke bindende og medarbejderne hos Jydsk Telefon måtte - også i tiden efter den ophedede debat - selv bestemme om de ville være dus eller Des på arbejdspladsen.

En af Jydsk Telefons biler med den nye orange-gule signaturfarve 1970'erne.

Karry-gult er sagen

Og bilerne? Ja her kunne selskabet allerede i november 1972 bekendtgøre at man fulgte medarbejdernes indstilling og ved nyanskaffelser ville bestille bilerne i kendingsfarve.

Farven der var ønsket af et stort flertal af medarbejderne var den for tiden så moderne nuance karry-gult. Dog betingede Jydsk Telefon sig at man ville acceptere forskellige nuancer af orangegult.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder