1.11.2006

Rigmor Kubiak Rasmussen rejser et hus af kort på museets balkon: Et monument over den håndskrevne hilsen på postkort.

Korthusets vægge består alle af de jule- ferie- og fødselsdags-kort som Rigmor Kubiak Ras-mussen har modtaget gennem li-vet. Et privat såvel som offentligt monument.

Monumentalt og letMange af os skiller sig sikkert af med dem med tiden andre gem-mer dem pligtskyldigt. Hvad gør man ved de postkort venner og familie har skænket én gennem årene? Kunstneren Rigmor Ku-biak Rasmussen (f. 1945) har gemt hvert og et hun har modtaget. I erkendelse af at færre og færre benytter sig af postkortet som meddelelsesform og i stedet tyer til den elektroniske hilsen har hun bygget en foreløbig finale over sin samling: Et monument over postkort. Det består af i alt tolv billedtæpper syet af alverdens post-kort som monteres på et flere meter langt bredt og højt ramme-værk af metal. Huset rejses på et hævet podium som sammen med de bevægelige papirvægge giver det en lethed trods metal-ramme og størrelse. Det er på en gang et skrøbeligt hus af papir og et solidt monument.

Et hus der skal læses

Korthuset rummer et hav af historier. Ydervæggene viser postkor-tets billedsider. Her kan man studere årtiers julekortmotiver og få indtryk af skiftende tiders populære rejsemål; et Go-card med Ke-vin fra tegneserien South Park dukker op og pludselig gør også P.S. Krøyers lille blå pige på stranden; et sted løftes forsigtigt en lille papirlap og spinkel elektronisk musik lyder fra kortet; der er fødselsdagskort og mail art fra hele verden. Går man ind i huset kan man læse kortenes tekstsider eller se bagsider med nye bil-leder. Man kan sætte sig på det vævede "flyvende tæppe" og lade tankerne lette eller blot falde til ro. Korthuset inviterer til at standse op en stund - eller timer hvis man vil.

Privat monumentInteressen for kunstens sociale aspekt har altid været karakteristisk for Rigmor Kubiak Rasmussens arbejde. Det ses i hendes film malerier installationer og ikke mindst i hendes mail art. Det handler om en interesse for kunstens mulighed for at skabe fællesskab og -forståelse. Det var bl.a. dette der bragte hende ind i mail art-netværket. Her var hun særligt aktiv indtil få år efter murens fald. Indtil da var det bl.a. takket været netværket at østeuropæiske og vesterlandske kunstnerne kunne udveksle idéer og kunst. Korthuset er i høj grad blevet til i et fællesskab som i mail artens ånd: Det beror på menneskers lyst og trang til at kommunikere.

Museets to kunstudstillinger hylder den postforsendte hilsen men på forskellig vis: Hvor Torben Doo-se (omtalt på side 6) fastholder postbefordringen som det stadigt levende medie står Korthuset sna-rere som et mausoleum over det. Korthuset er både et kollektivt historisk monument og et meget pri-vat monument over fortællinger om Rigmor Kubiak Rasmussens eget liv og værk.

"Korthuset" kan opleves på museets balkon fra den 28. november 2006 til den 4. marts 2007.

No items found.

Læs videre

No items found.