Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Louise C. Larsen|Louise C. Larsen
1
/
08
/
2006

De fire malerier fra Valdemar Andersens serie "Brevets gang" som blev udstillet i Cafe Hovedtelegrafen i begyndelsen af året viser sig at være malet 17 år tidligere end antaget.

Dette postkort befinder sig på Det Kongelige Bib-liotek. Fotografiet er taget af Holger Damsgaard. Det er Valdemar Andersen yderst til højre på hans og malerkollegaen Harald Moltkes udstilling på Den Frie i 1912. Juliane ses til venstre - i herlige sivsko.

Langt over midnat kun et par timer før den officielle åbning af Landsudstillingen i Århus 1909 faldt teg-neren Valdemar Andersen ned fra taget af den tri-umfbue han var ved at lægge sidste hånd på. Han og hans malerhold kæmpede til det sidste for at nå at blive færdige og han var allerede på dette tids-punkt så berømmet for sine dekorationer overalt på Landsudstillingen at kongen besøgte ham på hos-pitalet for at vise sin respekt.

Beviset

Men adskillige knoglebrud holdt ikke Valdemar An-dersen fra at fuldende de allersidste detaljer og derved kan vi dokumentere at de otte lærreder i Post & Tele Museets eje blev til i 1909 og ikke i 1926 som det blev beskrevet i MuseumsPosten nr. 42005.

Paladshotellets røde tårn med stillads omkring anes i maleriets baggrund til venstre for Rådhus-tårnet. I dag kaldes bygningen Palace Hotel.

Fra hospitalssengen skrev han hjem til sin Juliane om hun ikke ville sende prospektkort af København til baggrund for de postbilleder han skulle lave over et brevs begivenhedsrige vej fra brevskriver til mod-tager. Det centrale billede for Valdemar Andersen var den dame der postede brevet. Hun skulle stå i et typisk københavnsk miljø og valget faldt på den dengang helt nye rådhusplads hvor vi kan se stil-ladset omkring tårnet på Paladshotellet. Det stod først færdig i 1910. Et lille stykke reklame for resten; for også hotellet blev udsmykket af Valdemar An-dersen. Til gengæld mangler lurblæserne i hori-sonten for de kom til senere som et resultat af Landsudstillingen.

Desværre findes der ingen fotos af maleriernes ophængning dengang. Til gengæld er Post & Tele Museums originale malerier en sjældenhed for de fleste dekorationer gik tabt da udstillingen luk-kede.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder