Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Mark Steadman|Mark Steadman
1
/
04
/
2007

I særudstillingen På sporet af ordet rutsjer man bogstaveligt talt ind i fantastiske historier fra eksotiske steder. Her er en om postudbringning per tønde langt fra Danmark.

En tønde ankommer ca. 1930 i god behold til Direction Island. Hunden var dog ikke passageri tønden.

I løbet af 1800-tallet omspandt telegrafen kloden med sine kabler og mange af dem krydsede ver-denshavene. Indtil man fik udviklet undersøiske telegrafforstærkere blev meddelelserne svagere jo længere de blev sendt og derfor vanskelige at læ-se. Mellemstationer skulle da sørge for at læse dem inden de blev for svage og derefter videre-sende dem med fornyet „styrke" til næste station på ruten.

En øde post

En sådan telegrafstation blev i 1901 oprettet på Kokosøerne en lille gruppe koraløer midt i Det indiske Ocean. Stationen fungerede som mellem-station på „Eastern Extension" der var en del af Australasia & China Telegraph Companys vigtigste forbindelse mellem Storbritannien og Australien. Livet på øen var ensformigt og isoleret for den lille gruppe telegrafteknikere som boede der fra 1901 og telegrafforbindelsen kunne ikke tilfredsstille behovet for kommunikation med familien derhjemme. Kokosøerne lå dengang langt fra de ordinære sejlruter så den eneste postforbindelse man kunne forvente var sjældne og uregelmæssige besøg af forbipasserende handelsskibe.

Post i tønder...

Kokosøernes geologiske beskaffenhed gjorde desuden leveringen af post særligt vanskelig. Større skibe kunne nemlig ikke nærme sig på grund af koralrevet der ligger som en usynlig krans omkring øerne. Det betød at posten som omfattede et bredt udvalg af fødevarepakker aviser bøger og tilmed fersk kød og grøntsager måtte pakkes ned i en tønde ombord på det forbipasserende skib. Tønden blev forseglet og kastet over bord. Et rødt flag var bundet fast til den så man let kunne få øje på den og sejle ud for at tage den med på slæb tilbage til øen.

... og i dåserØboerne lagde deres udgående post i en blikdåse som blev sejlet ud til det skib som foretog tønde-nedkastningen. På den måde opretholdt man en slags postforbindelse. De tidligste optegnelser vi-ser at denne særprægede postbefordring begyndte i 1909 og fortsatte helt frem til 1954 dog afbrudt i seks år af anden verdenskrig. Først derefter overgik postbefordringen til en luftpostrute.

Ikke overraskende er post der er transporteret på denne usædvanlige måde i dag blevet attraktive samlerobjekter. Post fra perioden 1949-51 er let at identificere idet personalet på telegrafstationen begyndte at anvende poststempler med teksten Tin Can Mail [Blikdåsepost] og Orion Barrel [Orion-tønde] på forsendelserne.

Udstillingen På sporet af ordet kan besøges på 4. sal til og med d. 21. oktober 2007.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder