Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Liv Skovholm|Liv Skovholm
1
/
02
/
2009

Et hus med forbindelser - nu på internettet - Historier fra Købmagergade III

Post & Tele Museum ligger i et hus der har mange væsentlige forbindelser til kommunikationens historie: Københavns Postgård og Statstelegrafens Hovedtelegrafstation. Dets historie og funktioner dokumenteres nu i seks små film og med et udsøgt billedmateriale af livets gang i huset før og nu.

Bygningskomplekset set fra hjørnet af Købmager-gade og Valkendorfsgade med postgården i for-grunden. Foto: René Strandbygaard

I internet-udstillingen "Et hus med forbindelser" kan alle følge skabelsen af informationssamfundet i Danmark i de lokaler hvor de første skridt blev ta-get. Her ligger Danmarks ældste fungerende post-hus her blev de første frimærker trykt her lå i man-ge årtier knudepunktet for dansk teletrafik og her lå Statsradiofoniens første radiostudier.

Museumsdirektør Birgitte Wistoft viser rundt i post-gården på museet på taget og i kælderen og hur-tigt står århundreders gang i Kommunikationens Hus lyslevende for publikum. Vi ser både de loka-ler som enhver kan gå ind i og de områder som hidtil har været forbeholdt de ansatte.

Postboksene som kunderne ser dem når de kommer ind i lokalet fra Valkendorfsgade. Foto: René Strandbygaard

De lange linjer suppleres af personlige erindringer fra de medarbejdere der har eller har haft deres gang i det store hus: Kontorassistenterne Kirsten Kirk og Inger Mikkelsen fortæller om deres tid på den døgnbemandede Hovedtelegrafstation post-bud Torben Møller viser os postbuddets effektive rutiner anno 2008 Ole Hansen inviterer publikum ind bag postboksens lukkede låger mens postgår-dens cykelsmed Søren Andreasens erindringer går tilbage til barndommen hvor han fulgte med sin far på arbejde i Københavns Postgård.

Fjernskriversalen i Hovedtelegrafstationen i 1939. Larmen var øredøvende og der kom flere og flere fjernskrivere eller telexmaskiner. Her var døgnbe-manding for verden sover aldrig på samme tid! Foto: Post & Tele Museum

"Et hus med forbindelser" er blevet til i et samar-bejde med The Copenhagen Film Company og bygger på grundige studier i museets billed- og filmarkiver samt gennemførelse af interviews og filmoptagelser. Resultatet kan ses her

Den tidligere fjernskriversal er i dag brevsorte-ringshal med hektisk aktivitet i de tidlige morgen-timer. Ligesom i hovedtelegrafens tid er her kun adgang for personalet.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder