1.1.1997

Med posttoget gennem natten

Gennem mange år er en stor del af posten mellem landsdelene sorteret i posttog. Nu nærmer tiden sig hvor bureauerne har kørt deres sidste tur.

Der er en hektisk aktivitet ved jernbanearealet i Københavns Postcenter. Det er en almindelig onsdag aften. Klokken har passeret 21 og kl. 21.28 afgår tog 7593 bestående af fire bureauvogne læsset med post med kurs mod Fredericia. Gaffeltruck efter gaffeltruck kører hen til de åbne døre med postsække. Travle hænder inde fra posttoget tager fra. Snart er der ikke flere sække tilbage.

To minutter til afgang. Et par medarbejdere fra Københavns Postcenter stiger af. De skal ikke med. Det skal til gengæld otte af de andre som var med til at læsse toget. Deres arbejdsdag er først lige for alvor begyndt. De tilhører den efterhånden stærkt reducerede skare af medarbejdere ved Post Danmark der stadig gør tjeneste i bureauerne - de rullende postcentre som i over et århundrede hver nat har sorteret post til landsdelene alt imens posttogene buldrede gennem mørket.

Afgang uden varsel

Afgangen fra Københavns Postcenter er anderledes end man normalt oplever med DSB. Ingen fløjten og ingen sortuniformeret togbetjent på perronen. Medarbejderne på tog 7593 lukker selv dørene. Uden varsel begynder toget at køre. For folkene i bureautjenesten er det ganske normalt. For dem er afgangen signal til travlhed.

Deres opgave består i at sortere 50.000 breve til det jyske de næste fire timer og de går straks i gang. Bureauvognene har næsten ingen vinduer. Udenfor er der mørkt - indenfor sørger lysstofrør for en kraftig arbejdsbelysning til den rullende arbejdsplads.

I midten af 1960erne talte bureautjenesten omkring 600 medarbejdere. Bureauerne kørte både på DSBs og privatbanernes vidtgrenede strækninger og varetog en væsentlig del af den daglige postsortering i Danmark. Nu klarer de ni store postcentre rundt om i landet langt hovedparten af sorteringen og bureautjenesten er reduceret til tre tog og 48 mand. De eksisterende tog kører hver nat henholdsvis strækningen København-Fredericia og Fredericia-København og selve arbejdet har ikke ændret sig væsentligt siden storhedstiden.

Straks tog 7593 er sat i gang begynder bureaufolkene at sortere post. Sække bliver åbnet indholdet hældt ud og posten finsorteret i reoler helt ud til de små byer. Reolerne er anbragt langs siderne i vognen. Når en reol er fyldt bliver brevene smidt i postsække forsynet med posemærker med navnene på de byer posten er beregnet til. Steder som 8990 Fårup 9883 Gjerlev J 8981 Spentrup 8970 Havndal ... Postsækkene er et studie ud i jysk geografi.

Sorteringsarbejdet foregår stående og bliver ikke afbrudt uanset om det hele gynger og svajer fordi toget kører temmelig stærkt - eller det pludselig bremser så kraftigt op at hjul og skinner hviner så en svag sjæl må frygte det værste. Medarbejderne i bureauerne har for længst udviklet samme teknik som søfolk der svajer i takt med skibet og kender alle dets lyde.

Snart er sidste tog kørt

Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne er høj. De seneste mange år har det været klart at bureautjenesten ville blive nedlagt og der er derfor næsten ikke ansat nye folk. Til gengæld har de gamle holdt ud i mange år for som bureauleder Karl Pedersen siger: Enten holder man op efter en måned fordi man ikke kan holde rakkerlivet ud eller også fortsætter man i 30 år.

Når tunnelen over Storebælt bliver taget i brug den 1. juni i år har bureauerne kørt den sidste tur. Det tager fem kvarter at sejle over bæltet. Minus en lille kaffepause bliver sejltiden brugt til at sortere videre i. Med den faste forbindelse er turen over Storebælt reduceret til syv minutter og den samlede rejsetid mellem København og Fredericia reduceret med over en time. Og det er for lidt gavntid til sorteringsarbejdet.

I stedet skal hurtige godsvogne der kan klare 140 kmt erstatte bureauerne. Den hurtigere transport og moderne sorteringsteknologi på postcentrene gør det nemlig muligt at få posten tids nok frem til at den kan sorteres lokalt.

Stop undervejs

Eneste stop undervejs til Korsør for tog 7593 er i Midtsjællands Postcenter i Ringsted. Efter en kort rangering ankommer toget til postcentret hvor nye sække med post bliver læsset ind i vognene. Allerede inden toget kører fra perronen er folk i gang med at åbne sække og sortere. 7490 Avlum 7480 Vildbjerg 7470 Karup J 7451 Sunds...

Medarbejderne i bureauvognene kender hinanden godt. Skiftet hedder et døgns arbejde et døgns frihed. To gange om ugen overnatter jyderne i København og to gange om ugen overnatter sjællænderne i Fredericia. Når de overnatter ude deler flere af dem lejlighed sammen laver mad og tager på små udflugter sammen. De ved alt om hinandens koner og børn og den slags har skabt et helt specielt sammenhold blandt folkene hvor tonen er venlig de smådrillende tilråb til at leve med og indstillingen til arbejdet professionel.

I Korsør gør tog 7593 et kort stop mens lokomotivet bliver koblet fra. Derefter bliver bureauerne rangeret ind på vogndækket hvor der allerede holder godsvogne fyldt med postpakker. Det er næsten et lille vink fra den nære fremtid om at det snart er slut.

No items found.

Læs videre

No items found.