Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Hans Gärtner|Hans Gärtner
11
/
10
/
2009

Postautomatisering gennem 35 år

Afdelingsingeniør Hans Gärtner beretter om sit arbejde med automatisering af behandling af brev- og pakkeposten gennem 35 år.

Læseren får bl.a. indblik i indførelsen af pakkesortere- og brevvendeanlæg i Danmark samt processen omkring opbygning og indretning af Omkarteringspostkontoret i København.

Formatskille- og brevvendingsmaskine i posthalbygningen på omkarteringspostkontoret i København marts 1977. Post & Tele Museum.

Indledning

På baggrund af den stadig stigende postmængde og i forventning om at skulle bygge en ny postbanegård i København nedsatte Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i 1960 et udvalg som skulle undersøge mulighederne for at anvende mekaniske anlæg til brug ved brev- og pakkepostens behandling. Et begyndende resultat af undersøgelserne blev offentliggjort i Ingeniør- og Bygnings-væsen nr. 24 i 1960 (1).

På baggrund af udvalgets arbejde var Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i 1962 sikre på at tekniske forhold ville få større betydning for udviklingen inden for den postale driftstjeneste.

Centralpostbygningens udvidelse København sommeren 1978.

Det fandtes derfor hensigtsmæssigt ved skrivelse af 24. februar at overdrage undersøgelser og forsøg inden for området til Telegraflaboratoriet som havde den tekniske organisation og ekspertise. Frem til 1967 blev arbejdet udført sideløbende med andre opgaver i Telegraflaboratoriet. I den periode blev der arbejdet videre med at kortlægge mulighederne. En del af dette arbejde blev videreformidlet gennem Ingeniør- og Bygningsvæsen. (Se litteraturliste 2 og 3) Som et led i forberedelserne til mekaniseringsprocessen blev der i 1963 indkøbt et mekanisk brevvendeanlæg til afprøvning på Århus Hovedpostkontor beskrevet i (4).

I 1967 tilbød Telegraflaboratoriet mig en ansættelse til varetagelse af de nye opgaver. Jeg slog til og det blev starten på 35 spændende år med en fantastisk udvikling inden for området.

Løs hele beretningen her

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder