Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jacob Westergaard Madsen
1
/
01
/
2002

I dagene omkring den 22. oktober 1969 afslørede nogle studerende ved Københavns Universitet hvad der lå bag den mystiske aktivitet som i en længere periode havde udspillet sig i kælderbygningen ved Østasiatisk Institut i Kejsergade.

Nysgerrigheden blev vakt af mystisk udseende mænd i lange cottoncoats som både til hverdag og i weekenderne dag og nat kom og gik fra en tilstødende bygning og jævnligt måtte forrette deres nødtørft i gårdens gamle toilet. Efter at have undret sig over dette fandt de studerende ud af at kælderen husede en hemmelig lyttecentral.

Flugt over stok og sten...og politibetjent

Det viste sig at anlægget blev betjent af FE. Eller rettere: Forsvarets Central Radio som blev etableret kort efter krigen med støtte fra blandt andet den amerikanske efterretningstjeneste OSS senere CIA. Det fungerede tilsyneladende som kommunikationsknudepunkt med tæt beliggenhed og kabelforbindelse til hovedtelegrafkontoret i Købmagergade hvorfra man kunne tappe den meste telekommunikation med udlandet. Ved den pressedækkede inspektion af kælderen den 24. oktober viste den sig at indeholde avanceret udstyr til aflytning af radiokommunikation telegraf og telex. Sådant udstyr må nødvendigvis være indrettet på en måde så den part der foretager overvågningen ikke kan høres i den anden ende; alligevel havde de ansatte og studerende ved universitet flere gange undret sig over støj og underlige lyde på telefonlinierne.

Men udover at lytteanlægget var i funktion fra 1965 indtil afsløringen kan man ikke sige noget med sikkerhed. Bevismaterialet blev nemlig fjernet under dramatiske omstændigheder. Da sagen blev slået op i aviserne den 22. oktober tog de studerende opstilling uden for porten til gården. Politiet var også til stede for at sikre sig at situationen ikke udartede sig til uroligheder. Pludselig kom en Opel Rekord kørende ud af porten med speederen i bund. Under flugten ramte den en studerende og kvæstede en af betjentene inden den fortsatte modsat kørselsretningen. Dette var naturligvis kun med til at forstærke indtrykket af at der havde fundet lyssky virksomhed sted.

Spionagesigtelser

I kølvandet på afsløringen blev tidsskrifterne Politisk Revy og Vietnam-Solidaritet beslaglagt og en række af redaktionsmedlemmerne blev anholdt sigtet for landsskadelig virksomhed sammen med chefredaktørerne på Information som havde gengivet en beslaglagt artikel fra Vietnam-Solidaritet. Spionagesigtelsen gik på at de havde offentliggjort beskrivelser af "ikke almentilgængelige militære anlæg". Sammen med Kejsergade-sagen udløste det en heftig politisk debat. Blot et år tidligere havde VKR-regeringen udstedt den siden så omtalte erklæring om at ingen måtte registreres alene på baggrund af lovlig politisk virksomhed. Var dette blevet overtrådt i de pågældende sager? Hvem blev aflyttet? Var der foregået brud på grundlovens bestemmelser? FET påstod at de havde politisk rygdækning politikerne at de intet vidste inden afsløringen. Spionagesigtelsen blev imidlertid trukket tilbage og spørgsmålene er aldrig blevet endeligt besvaret.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder