Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Mark Steadman|Mark Steadman
1
/
01
/
2006

I forbindelse med Post & Tele Museums nye udstilling "Luftskibet kommer!" udkommer en bog af samme navn. Ikke et traditionelt udstillingskatalog men en dramatiseret og gennemillustreret fortælling for hele familien.

Bogomslaget til Ferdinands scrapbog der selv-følgelig hedder "Luftskibet kommer!"

Historien begynder torsdag den 14. maj 1931 hvor drengen Ferdinand er på gaden for at se Graf Zep-pelin over København ligesom hans far havde væ-ret da zeppelineren Hansa kom til byen i 1912. Far og søn er begge fascinerede af zeppelinere og læ-ser alt hvad de kan få fat i om dem men frem for alt samler de på alt vedrørende zeppelinere så Ferdi-nands scrapbog rummer efterhånden beretninger-ne fra en række danskere der oplevede zeppeliner-ne på nært hold.

På dette opslag i Ferdinands scrapbog finder vi et billede af luftskibet Hansa da det fløj over Køben-havn i 1912 samt nogle breve der tog turen med.

Tre danske vidnerDen danske reporter Per Pryd satte sig til rette i sit sæde i zeppelinerens mørke passagergondol. Året var 1912 og zeppelineren Hansa var ved at være klar til afgang på den første internationale passa-gerflyvning med luftskib. Destinationen var Køben-havn og Per Pryd var af Politiken blevet udnævnt til "flyvende reporter" og havde fået til opgave at skrive en artikel om den historiske flyvetur om bord på Hansa.

I 1931 dukkede den berømte Graf Zeppelin op over Københavns tårne og spir til byens store jubel. Om bord var den danske reporter Ebbe Munck hvis artikel til Berlingske Tidende blev forseglet i et stålrør og kastet ud fra luftskibets vindue mens det befandt sig over byen. Artiklen blev trykt i avisen den føl-gende dag og en bølge af zeppeliner-fascination fejede hen over landet.

I 1937 var den pensionerede bankier Hans Vinholt blevet så interesseret i zeppelinere at han for op-levelsens skyld havde købt billet til en rejse over Atlanterhavet med verdens største zeppeliner Hin-denburg. Da de opstemte passagerer var ved at gøre sig klar til at gå fra borde mærkede Hans en rystelse og forstod at et eller andet var gået grueligt galt. Få minutter efter var Hindenburg omspændt af flammer - og Hans Vinholt en af de få overlevende der kunne fortælle omverdenen sin historie.

Hans Vinholts zeppelin-scrapbog. Foto: Jan Friis.

Sjældne billeder

Mens Ferdinand fylder sin scrapbog folder zeppe-linernes historie sig ud og dermed også de ene-stående og ofte dramatiske beretninger om de ko-lossale zeppelinere der fragtede passagerer og post over hele verden. Fra siderne i Ferdinands scrapbog får vi ikke kun de virkelige hændelser men også et væld af enestående illustrationer af begivenheder og ting indsamlet til brug for muse-ets udstilling.

"Luftskibet kommer!" er således både en udstilling og en bog Ferdinands scrapbog.

Danskeren Hans Vinholt var ombord på Hinden-burg da det forliste i 1937 og overlevede. Her er han fotograferet på et amerikansk hospital. Hans oplevelser er udførligt omtalt i "Luftskibet kom-mer!". Foto: Ettie Vinholt.

Bogen "Luftskibet kommer!" er skrevet af Mark Steadman og Martin Rovang Jensen. Den er på 95 sider med ikke mindre end 170 illustrationer.

Bogen er også udgivet i en engelsksproget version og kan købes eller bestilles i museets butik for kr. 149-. Ved fremsendelse pr. post i Danmark tillæg-ges kr. 50-.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder