Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Sune Christian Pedersen
1
/
01
/
2003

Sigtelinjer i Nordsjælland

I marts 1801 må kreaturerne på toppen af Høje Sandbjerg have spærret øjnene op da en 25 meter høj signalmast blev rejst midt på deres fredelige overdrev. Helt til Islandshøj ved Nivå i nord og til Fortunen i syd kunne masten ses når vejret var klart og kikkerten i orden.

Disse højtliggende punkter udgjorde dele af Danmarks første telenetværk de optiske telegrafer der ved hjælp af signalmaster med bevægelige mandshøje plader kunne signalere alt lige fra kirsebærvin til krigsforhør. Linjen gik fra Spodsbjerg i Nordsjælland (ved Hundested) over Kronborg og sydover mod Kvintus Lynetten i København - og altså over Høje Sandbjerg. Linjens formål var primært militært at varsle om flådeaktiviteter i farvandene nær København og opretholde en hurtig kontakt mellem Kronborg og København. I efteråret 1801 blev telegrafen nedtaget da krigshandlingerne var stoppet og masten blev opmagasineret på Hørsholm Slot.

Herfra kom den frem i 1807 da englænderne atter nærmede sig men telegrafisterne nåede næppe at få anlægget på plads før de i al hast måtte pakke det væk da englænderne gik i land ved Vedbæk faretruende nær telegrafstationen. Først året efter kom stationen i funktion under daglig ledelse af teologen Albert Sadolin Sabro (1776-1847). Den nordsjællandske optiske telegraflinje blev nedtaget efter freden i 1814 og aldrig siden genopført men toppen af Høje Sandbjerg blev fra 1847 anvendt til geodætisk opmåling og i 1879 blev der sat et postament (en 1 x 1 fod stor granitsten til opmålingsformål) nær pladsen for den gamle telegrafmast. I 1893-94 blev der igen rejst et træskelet med signalflader - denne gang til brug i landopmålingen. Toppen groede efterhånden til med forskellige træer som i 1924 og i 1949 blev udskiftet først med gran og siden med eg så sigtet gik tabt. I 1916 fik Akademisk Skytteforening tilskødet 16 tønder land i området inklusive toppen til øvelsesområde.

Atter udsigt

I vinteren 2001-02 har Søllerød Kommunes Skovsektion med støtte fra Københavns Amt og i forståelse med skytteforeningen ryddet de gamle sigtelinjer så man atter kan se til de punkter i landskabet hvor nabostationerne lå og forestille sig hvordan det har været at betjene den kolossale mast. Amtet forventes også at ville opsætte en tavle på højen i samarbejde med Søllerød Museum Akademisk Skytteforening og Post & Tele Museum. Den skal bl.a. fortælle om den optiske telegraf på Høje Sandbjerg.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder