Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jan Hybertz Gøricke
1
/
01
/
2004

ONLINE - 150 år på nettet

Går du rundt i troen på at museskader kærlighed online kommunkationsstress investeringsrus og chat alene er kendetegnende for nutidens digitale samfund?

Den danske fregat Tordenskjold blev benyttet af Store Nordiske Telegraf-Selskab til kabeludlægningen i Sydøstasien mellem Hong Kong Shanghai Nagasaki og Vladivostok. Hjemvendt efter 666 dages succesfuld ekspedition blev besætningen hyldet i København. Maleri af Vilhelm Andersen 1919. Tilhører GN Store Nord.Foto: Jan Friis.

Så giver Post & Tele Museums nye særudstilling „ONLINE - 150 år på nettet" dig chancen for at stifte nærmere bekendtskab med blandt andet disse fænomener dengang de virkelig var nye: Da den elektriske telegrafi tog verden i sin favn. For Danmarks vedkommende begyndte det netop i år for 150 år siden.

Pionertiden

Når du træder ind i udstillingen stifter du indled-ningsvis bekendtskab med telegrafen i sin vorden. Mange spændende historier udspiller sig i årtierne op til midten af 1800-tallet hvor opdagelser og op-findelser skabte grundlag for udviklingen af en elektrisk telegraf bestående af elektriske signaler apparater og kabler. Se eksempelvis William Cooke og Charles Wheatstones fem-nåls visertelegraf og prøv kræfter med den - digitalt naturligvis. Historien fortsætter med fortællingen om Samuel Morse og transmissionen af de første prikker og streger mellem Washington og Baltimore d. 24. maj 1844. Åbningen var begyndelsen til anlæg af et stort antal telegraflinjer i Nordamerika og Europa. De første net var skabt. Kun vandene adskilte dem men ikke længe!

De store spring

I 1851 var verdens første søkabel blevet lagt under den engelske kanal. Dette var startskuddet til anlæggelsen af den første danske linje hvor bælterne skulle passeres. Danmark var koblet på et hastigt voksende europæisk net.

Absolut risikovillig kapital og store visioner var i høj grad med til at realisere drømmen om at forbinde Europa med Nordamerika med et søkabel allerede i 1858. Glæden - og funktionaliteten - varede imidlertid ikke mere end en måned.

Drømmen om at krydse Atlanterhavet led dog ikke skibbrud med fiaskoen. I 1866 blev den realiseret nok en gang og styrkede dermed finansielle bagmænd og brugere i troen på de fremtidige muligheder.

Erhvervsmanden C.F. Tietgen dannede i 1869 Det Store Nordiske Telegraf-Selskab der i de efter-følgende årtier kom til at stå bag anlæg og drift af forbindelser til Norge Sverige Finland og Rusland - og i sidste ende helt til Japan og Kina. Danmark blev således et knudepunkt i et verdensomspændende telegrafnet der nåede jorden rundt med forbindelsen på tværs af Stillehavet i 1906.

De mange fantastiske historier om verdens første Internet kan ikke mindst opleves i kraft af museets store skat af originale genstande samt spektakulære lån fra ind- og udland. Dertil kommer et enormt billedmateriale og en række nyudviklede digitale input.

Udstillingen „ONLINE - 150 år på nettet" kan opleves på Post & Tele Museum 4. sal i perioden 3. feb-ruar - 19. september 2004.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder