Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Malene Iwersen|Malene Iwersen
1
/
08
/
2006

Fascinationen varer ved

Zeppelinernes storhedstid løb fra ca. 1910 til 1940 men selv den dag i dag fascinerer de flyvende giganter. Kombinationen af størrelse form teknisk bedrift fremskridt og økonomi var med til at skabe fascinationen omkring zeppelinerne. Billetpriserne var dog skyhøje og menigmand måtte derfor ofte nøjes med at drømme.

Forside fra 1930ernes drengeblad "Jydsk Ung-dom". Privateje.

Zeppelinmani

Med zeppelinernes indtog blomstrede der hurtigt en hel zeppelinindustri op.

Forretningsfolk var ikke sene til at forstå at interes-sen var lige stor uanset om folk havde penge til en flyvetur eller ej. Alt lige fra zeppelin-sparebøsser legetøjszeppelinere julepynt og til piber formet som zeppelinere var til salg og folk købte samlerobjek-ter på livet løs. For mange var dét det tætteste de nogensinde kom på en rigtig zeppeliner.

Opfindsomheden var stor når det gjaldt produktio-nen af samlerobjekter og det brede udvalg vidner om hvor stor en rolle zeppelinerne spillede i man-ge folks drømme og bevidsthed. Og ser man for-siden fra flere af 30ernes drengeblade så kan man levende forstille sig hvor mangen en drengedrøm der er blevet knust da de opdagede at de ikke var de heldige vindere af konkurrencens hovedpræmie som var en tur med Graf Zeppelin. Rejsen blev i øvrigt vundet af den dengang 15-årige Karl Johan Søndergaard fra Thisted.

Graf Zeppelin over Styding i 1931. Tegnet af Anna Maria Michaelsen Ghaibeh.

Tegnere morede sig over folks begejstring og familiemedlemmer blev i stor stil lykønsket ved fødselsdage og højtider med postkort med zep-pelinmotiver. Selv inden Hansa besøgte Køben-havn i 1912 havde man fået produceret postkorttil lejligheden:

Der blev solgt Postkort på Flyvepladsen og en Mængde Mennesker skrev i bogstaveligste For-stand på stående Fod til Venner og Bekendte i Tyskland. (Berlingske Tidende 209 1912)

 

Legetøjsmodel af Schienenzeppelin. Tilhører Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH.

Inspirerende form

Virksomheden Maybach som producerede motorer til blandt andet zeppelinerne og biler var pioner i at benytte den aerodynamiske form og firmaet var blandt de første til at lave forsøg i vindtunnel for at forbedre og udvikle transportmidlers fremdrift og hastighed. Tyskeren Franz Kruckenberg var inspire-ret af zeppelinerens aerodynamiske form og teknik og forsøgte at forene det med togdrift. Toget bliver kaldt Schienenzeppelin - altså en skinnezeppeliner. Det blev dog aldrig til mere end en prototype; den blev aldrig sat i produktion. Men det var en del af hele den industrielle bølge som var inspireret af zeppelinernes form og som man kunne se gengivet i biler motorcykler styrthjelme og tog for bare at nævne nogle eksempler.

Maybachs aerodynamiske design havde et meget moderne nærmest futuristisk udtryk som også blev benyttet uden for den industrielle branche. De tidlige forsøg med vindmodstand havde i særlig grad stor indflydelse på en hel generation af designere. Nutidens cykelhjelme er blot ét eksempel på at denne viden stadig griber ind i nutidens hverdagsdesign.

Julekort tegnet af Carl Røgind i 1909. Privateje.

Eftertrykkeligt indtryk

Begejstringen var enorm. Man kan selvfølgelig sige at det er barnligt at en hel by er på tæerne for at se et almindeligt luftskib. Men hvor mange har set så-dan et syn før? Og hvor mange får det nogen sinde at se igen?Dette citat fra Horsens Avis den 15. maj 1931 un-derstreger den almene begejstring for zeppeliner-ne. At se en zeppeliner flyve forbi var absolut ikke hverdagskost. Var man en af de heldige som var på rette sted på det rigtige tidspunkt så var det noget som gjorde indtryk og dét i en sådan grad at det aldrig blev glemt!

Anna Maria Michaelsen Ghaibeh var 3 år da Graf Zeppelin var på sin tur rundt i Nordsøen i 1931. I dag 75 år senere står begivenheden stadig lysende klart for hende - faktisk er det hendes tidligste erindring. Til glæde for børn og børnebørn har Anna Maria skrevet sine erindringer og selv om hun til daglig befinder sig i Syrien nåede nyheden om Post & Tele Museums særudstilling hende alligevel hvilket bevirkede at vi alle nu kan få glæde af hendes farvelagte tegninger og fine barndomserindring:

... pludselig var der een der råbte: "Kom ud og se en zeppeliner!" Jeg var kun tre år og vidste ikke hvad en zeppeliner var men jeg løb med de andre ud på gårdspladsen.(...) Onkel Hans tog mig på armen og vi fulgte efter de andre ud på marken bag gården. Alle hjalp hinanden med at komme gennem hegnet så hurtigt som muligt. "Se der!" sagde onkel Hans og pegede op i luften. Og nu så jeg den zeppelinen. De sagde det var et luftskib. Og det var virkeligt som et kæmpestort sølvskin-nende skib i luften. Højt over markerne og skovene kom det ganske stille og langsomt glidende hen over himlen.

Legetøjsmodel af det engelske luftskib R101. Tilhører Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH. Foto: Jan Friis

Tak til MuseumsPostens aktive læsere

I MuseumsPosten nr. 32005 efterlyste vi blandt bladets læsere gode historier og genstande med tilknytning til Danmark og zeppelinere. Vi modtog flere indbringende og interessante henvendelser. Museet har ved flere lejligheder haft held med at bede om læsernes hjælp og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for alle henvendelser i disse for-bindelser.

Udstillingen "Luftskibet kommer!" kan opleves på Post & Tele Museum4. sal i perioden indtil den 22. oktober 2006.

 

Julepynt. Tilhører Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH. Foto: Jan Friis.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder