Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jan Hybertz Gøricke|Jan Hybertz Gøricke
1
/
01
/
2006

Da luftskibet Graf Zeppelin LZ 127 i 1929 havde fuldført sin jordomrejse blev radioanlægget om bord omtalt som en af de væsentligste årsager til at rejsen var blevet gennemført med succes.

Billede fra radiorummet om bord på Graf Zeppelin 1930. Det blev bemandet med telegrafister fra Deutsche Betriebsgesellschaft für drathlose Tele-graphie DEBEG. Foto: Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH.

Største radioanlæg i luftenRadioanlægget om bord på Graf Zeppelin var det hidtil største radioanlæg som var installeret i et luftfartøj. Det var bemandet med tre radiotelegra-fister som via radiobølger var i kontakt med stati-oner på landjorden og skibe til søs til gavn for sik-kerheden passagerne og avislæsere verden over. Tilsammen udgjorde strømkilder sendere modta-gere og antenner et foreløbigt radioteknologisk højdepunkt i en rivende udvikling af "den trådløse".

Vigtige meddelelserRadiotelegrafisternes fornemmeste opgave var at sørge for at besætningen på kommandobroen kunne styre luftskibet sikkert gennem luften og frem til bestemmelsesstedet. De skulle gennemføre ra-diopejlinger således at man via kendte positioner for stationer på landjorden eller oceandampere kunne bestemme luftskibets position. Hertil blev benyttet en pejleantenne som var afskærmet af en kuppel under luftskibets gondol. Der skulle ligeledes løbende indhentes vejrmeldinger. Luftskibets landing skulle varsles i god tid via radiotelegrammer således at de store foranstaltninger på land-jorden kunne nå at blive sat i værk.

Sidst men ikke mindst skulle telegrammer til og fra passagererne om bord ekspederes. Det gjaldt både private telegrammer og nyheder fra journalisterne. Under Graf Zeppelins første tur til og fra Ame-rika i 1928 blev der i løbet af godt syv døgns flyvetid ekspederet 484 privattelegrammer med i alt 10.454 ord og 160 pressetelegrammer med i alt 8.395 ord. Dertil kom den trafik som vedrørte navi-gation og vejrmeldinger.

"Hoved" fra DEBEG-telegramblanket til brug på de flyvende telegrafstationer om bord på luftskibene.

Trådløs teknologiDele af såvel de radiotekniske installationer som deres egenskaber var vældig imponerende. Den primære antenne bestod af to wirer af hver 120 meters længde som begge blev hejst ned mens luftskibet var i fart ved hjælp af en elektromotor - eller håndkraft - for derefter at hænge i en blød bue under luftskibet. Med stor regelmæssighed lykke-des det ved nattetide under jordomrejsen i 1929 at kommunikere med stationer på op til 6000 kilome-ters afstand via kortbølge.

Radioanlæggene på luftskibene fra Luftschiffbau Zeppelin GmbH var produceret af Telefunken. Der blev først benyttet gnist- og siden rørsendere ligesom en lang række øvrige radioteknologiske for-bedringer løbende blev tilføjet.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder