Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jacob Westergaard Madsen|Jacob Westergaard Madsen
10
/
02
/
2008

Eksperimenter med trådløs telegrafi i slutningen af 1800-tallet åbnede op for svimlende perspektiver. Nu var det i princippet muligt at komme i kontakt med hvem som helst hvor som helst. For nogen betød radiobølgerne en mulighed for kontakt med det ydre rum.

Guglielmo Marconi foran et af sine apparater ca. 1896.

Marconis gnisterI 1895 var det lykkedes italieneren Guglielmo Mar-coni at sende elektriske signaler gennem luften fra den ene ende af forældrenes have til den anden. Langsomt udvidede han rækkevidden af signaler-ne og den italienske regering fik tilbudt at købe pa-tentet på hans elektriske gnistsender. Regeringen afslog og i stedet flyttede Marconi til England hvor der var større interesse for opfindelsen og dens muligheder.

Chefingeniøren for det britiske postvæsenWilliam Preece var også ivrig radioamatør så han deltog begejstret i koret der hyldede Marconis forsøg som sendte over større og større afstande. Det fik ham til at drømme i 1898: „Hvis andre planeter beboet af væsener som os selv kunne sætte store mængder oplagret elektrisk energi i svingninger frem og tilbage i telegrafisk orden ville det være muligt for os at holde telefonisk forbindelse med marsboerne."Signaler fra det ydre rumVerdenspressen skrev om de sensationelle muligheder for global kontakt som opstod med den tråd-løse. Det var dog mest kontakten mellem jordens forskellige nationer der fik spalteplads: Der blev drømt om verdensfred og enden på ensomhed når alle kunne nå hinanden.

Men så berettede Marconi i 1919 om nogle stærke signaler opfanget fra hans radiostationer „som tilsyneladende kom fra hinsides jorden". Det vækkede Preeces og andres drøm om kontakt med det ydre rum. Magasiner og aviser præsenterede deres læsere for den fantastiske udsigt til intergalaktisk kommunikation gennem trådløs radio. Også i Danmark fik spekulationerne spalteplads.

Illustration til novellen i Den Traadløse oktober 1923.

Her Mars - her Jorden

Magasinet Den Traadløse bragte i oktober 1923 en novelle om trådløs telegrafering fra Jorden til Mars og retur foranlediget af Marconis beretninger:„... en Dag ved Middagstid flagrede der ud over den hele Jord og i alle Sprog utallige Ekstraudgaver af Bla-dene som meddelte den forbavsede Menneske-hed følgende sensationelle Nyhed: Forbindelse med Mars er netop opnaaet. Der er udvekslet klare Tegn: Her Mars - her Jorden ...".

Andre steder blev det seriøst diskuteret at forsøge at etablere kontakt til Mars for at kaste nyt lys på jordens civilisation. Det lykkedes dog - så vidt vides - aldrig at opnå kontakt med det ydre rum.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder