Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Christina Bramsnæs
1
/
06
/
1997

"Århus Postkontor 1845" - på jagt i arkiverne!

Helt oppe på tredje sal i det gamle Post- og Telegrafmuseum i Valkendorfsgade findes endnu museets trækplaster og store seværdighed "Århus Postkontor 1845".

Nu da museet skal flytte ind i Postgården på Købmagergade skal alle genstandene i rummet registreres og pakkes sammen. Det er en oplagt mulighed for at grave lidt i forhistorien. Så Århus Postkontor virkelig sådan ud i 1845? Hvem har indsamlet tingene og hvordan er de havnet i Post- og Telegrafmuseet?

Den første opstilling

Allerede fra 1907 havde man planer om at oprette et postmuseum og der var endda sat penge af til det på finansloven men i første omgang måtte man nøjes med at opmagasinere alle genstandene pga. pladsmangel. Da Post- og Telegrafvæsenet i 1909 skulle udstille på landsudstillingen i Århus ville man ikke lade chancen gå fra sig til at vise nogle af de gamle klenodier deriblandt "Interiør fra det gamle Posthus". Således kaldtes det på postkort fra Landsudstillingen. Hvad blev der af titlen "Århus Postkontor 1845"?

Foto- og billedmateriale fra 1909 kan bruges til at vurdere hvordan interiøret så ud på det tidspunkt. Der er et par ting der giver mistanke om at de enkelte genstandes datering ikke blev taget så højtideligt. Den store pengekiste i sortmalet jern er anbragt ved vinduet men registreringskortet daterer den til 1890.

På museum

I 1913 blev der endelig plads til et postmuseum i Tietgensgade. "Det gamle Posthus" skulle også udstilles da det havde været en stor succes på Landsudstillingen. Interiøret fik en stor del af pladsen med forside af bindingsværk og en del flere genstande. En grøn dragkiste er kommet med i udstillingen ligeså en kobbergryde med en postrytter som motiv. Man fik også plads til en kakkelovn i papmache og pengekisten fra 1890. I kataloget fra 1913 står at tingene stammer fra forskellige jyske postkontorer. Stadig ikke et ord om Århus eller 1845. Sådan stod interiøret helt til 1956. Dog med undtagelse af årene 1919 - 1926 hvor postgirokontoret havde til huse i museumslokalerne og under 2. Verdenskrig hvor man udførte brevcensur i disse rum.

Omkring 1950 gik den daværende museumsinspektør J.C. Petersen i gang med at katalogisere de uregistrerede genstande. Nogle kartotekskort har fået et spørgsmålstegn i rubrikken "tid" mens de øvrige slet ikke er blevet dateret. Kortene til uniformsgenstande er de eneste der konsekvent er påført tidsangivelse. J.C. Petersen havde en stor viden om uniformer. Så da museet i 1956 åbnede ved siden af Københavns Bymuseum var postbudet fra 1851 ude af interiøret. Og nu er titlen ændret til "Århus Postkontor 1845". Det har det heddet siden.

I Valkendorfsgade

Pladsen sammen med bymuseet blev med tiden trang så da muligheden bød sig flyttede museet til Valkendorfsgade i 1986. Det rum der var afsat til interiøret var mindre. Pengekisten blev flyttet udenfor men i øvrigt forsøgte museumsleder A. Morell Nielsen så vidt muligt at bevare interiøret som det så ud på Vesterbrogade. Og han beholdt den titel det havde fået under J.C. Petersen "Århus Postkontor 1845".

Postkontoret som det kan opleves på Post & Tele Museum i dag.

Det gamle Posthus - i dag...

Hvad har vi så nu?

Ikke Århus Postkontor fra 1845 nej - men en sammenstilling af gamle ting og sager som det for postfolk i 1909 gav mening at sætte sammen når man ville illustrere "Det gamle Postkontor". Der ligger måske nok en del nostalgi bag den måde vore museumskolleger i 1909 valgte at illustrere det gamle men der ligger også realiteter bag. Museets stifter Jens Wilcken Mørch havde siden sin indtræden i postvæsenet i 1856 indsamlet effekter. Selv om det ikke var Mørch men Jørgen Bergsøe fra Postgården i København der stillede postkontoret op på landsudstillingen så har han haft Mørchs hukommelse at støtte sig til. Bergsøe selv var født i 1866 og dermed var han en generationen yngre end Mørch der var født i 1841. Når tableauets titel på Landsudstillingen var "Et gammelt Posthusinteriør fra Midten af forrige Aarhundrede" så er der ikke meget i vejen for at det var opstillet som et postkontor fra 1856 dengang Mørch som femtenårig startede i postvæsenet. Endvidere har Bergsøe haft andre ældre folks erindring at støtte sig til. De skulle nok skulle fortælle ham hvis opstillingen ikke var rigtig.

I dag har vi billederne fra Landsudstillingen og kan dermed rekonstruere opstillingen som den var dengang. Det er den tidlige opstilling der kommer tættest på hvordan et postkontor virkelig så ud i midten af forrige århundrede. På udstillingen i det nye Post & Tele Museum udstilles interiøret i sin oprindelige form og under sin gamle titel.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder