Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Malene Iwersen|Malene Iwersen
1
/
08
/
2007

Mobil 25 - slæbbar dyrebar tynd trendy

Mobiltelefonen fylder 25 år. Det fejrer Post & Tele Museum med en særudstilling som tager gæsterne med på en tur gennem historien fra 1980ernes kufferttunge statussymbol til nutidens ultratynde fashion statement.

Godt nok var mobiltelefonen et statussymbol sidst i 1980erne men det var langt fra alle steder i Danmark man kunne anvende den. De grønne områder angiver hvor der var forholdsvis god dækning.

I dag er mobiltelefoner et uundværligt hjælpemiddel i vores hverdag. Foruden at blive brugt til at knytte venskaber vedligeholde netværk og planlægge dagligdagen så spilles der spil tages billeder lyttes til musik og radio surfes på internettet og snart ses der også tv. Mobiltelefonen er blevet så stor en del af vores hverdag at vi ikke tænker over at den allerede har en historie. Det er den historie Post & Tele Museum vil vise noget af på udstillin-gen Mobil25.

Da biltelefonen blev mobil

Allerede fra midten af 1950erne var det muligt at telefonere og samtidig være på farten. De tidlige biltelefoner var fastmonteret i bilen og selve batte-riet vejede i størrelsesordenen 40 kg og optog det meste af pladsen i bilens bagagerum. De første biltelefoner var i sandhed mobiltelefoniens dino-saurer.

Prislejet for et biltelefonanlæg lå dengang på ni-veau med prisen for en lille bil så det var bestemt ikke alle forundt at være biltelefonejer.

En yuppie på café sidst i 1980erne. At eje en Mo-bira Cityman var tegn på at man var stilsikker havde succes og ikke mindst havde pengepungen i orden. Pris: 43.000 kr.Foto: De danske Televirksomheder.

Der var som regel en erhvervsmæssig baggrund for installationen af sådan et skrummel. Selve biltelefonerne fungerede som radiosenderemod-tagere. Skulle man have forbindelse kaldte man op til en omstillingsdame som dernæst etable-rede forbindelse med det ønskede nummer. Alle andre biltelefonejere kunne i øvrigt lytte med på samtalen hvis blot de indstillede deres biltelefon på samme frekvens.

I 1982 etableredes Nordisk Mobil Telefoni (NMT) i Danmark. Det var verdens første internationale og automatiske mobiltelefonnet. Nettet der fungerede indtil 2002 blev skabt ved samarbejde mellem Danmark Finland Norge og Sverige samt Holland Schweiz og nogle lande i Østeuropa. Med NMT-nettet blev grundlaget for alvor lagt til at gøre bilte-lefonen mobil for nu kunne brugerne kontakte hin-anden direkte og ikke mindst: Tage telefonen med ud af bilen.

Danmark var helt fremme i udviklingen af mobil-telefoner i 1980erne. Cetelco Highflex var en dansk produceret mobiltelefon.Foto fra salgsbrochure.

Med mobiltelefonproducenter som AP Radio og Storno AS i københavnsområdet og Dancall og Cetelco i Nordjylland var der i 1980erne store drømme om en strålende fremtid for mobilindu-strien i Danmark. Det danske mobiltelefoneventyr er i udstillingen repræsenteret ved de tekniske vidundere fra dengangman virkelig fik noget for pengene: En Dancall 7000 vejede ligeså meget som 54 af vore dages Iphones og kostede 19.200 kr. hvilket i dag svarer til ca. 36.000 kr. Konkurren-cen viste sig dog for stor og alle producenter i Danmark drejede efterhånden nøglen om eller blev opkøbt af andre selskaber.

Det dæmpede imidlertid ikke kundernes stigende interesse for mobiltelefoni. Deres historier er på udstillingen lagt i munden på 12 fiktive personer fra udvalgte år i apparatets første 25 år herhjemme. Her kan man møde hele registret fra 1980ernes stilsikre yuppie med sin murstensstore mobiltele-fon til vore dages teenager med den altid tændte altid tilgængelige mobil.

Mobiltelefon ved livets højtider?

Mobiltelefonen har fået en vigtig plads i vores liv og vi har svært ved at huske hvordan vi nogensinde har klaret os uden men den er ikke blevet motiv på vores ferie- og familiefotos. Eller er den?

Reklame for Cetelco mobiltelefon.Motorbladet 1987.

I forbindelse med særudstillingen indsamler vi og-så mobiltelefoner anekdoterminder og fotos. Har mobiltelefonen fundet frem til festbordet under konfirmationen ligger den i rollatoren mens mor-mor er i værestedet og spiller lille Emil spil mens han sidder på toilettet? Vi tror det men det store spørgsmål er: Findes det også på billeder?

Vi håber på at museets gæster og læsere vil hjæl-pe os med at besvare spørgsmålet. Vi er ikke ude efter kunstigt opstillede fotos til vores ære men findes der fotos i albummet fra de sidste 25 år hvor mobiltelefonen optræder så vil vi meget gerne kunne indlemme en kopi i museets samlinger.

Det var ikke kun Roskilde Festivals gæster som fik nok af regn i 2007; heller ikke denne Siemens mobiltelefon brød sig om mudderpytterne.

Muddermobil

I sidste nummer af MuseumsPosten efterlyste vi gamle mobil-telefoner og resultatet er da heller ikke udeblevet. Vi har modtaget ældre som nyere mobiltelefoner og der har været mange sjove ap-parater og historier imellem. Med en af mobiltele-fonerne fulgte fx historien om den gamle Siemens mobiltelefon hvis ejer havde arvet den af en ven-inde som 31-årig i 2005 da hans venner var blevet trætte af ikke at kunne komme i kontakt med ham. Den var allerede slidt da han fik den løb hurtig tør for strøm og slukkede umotiveret under samtaler. Sit endelig knæk fik den på dette års Roskilde Fes-tival da den blev tabt i en mudderpyt. Ejeren har senere arvet en ny gammel mobiltelefon.

De indsamlede mobiltelefoner vil blive vist på særudstillingen og som indsamlingen skrider frem vil udstillingen vokse. Indsamlingen fortsætter indtil december 2007.

Dette er IKKE en flagstang - og dog! For at mindske mobilantennernes dominans i bybilledet forsøges de skjult på opfindsomme måder. Her er en flagstang blevet antennebærer. Foto: TDC AS.

Kontakt

Vedrørende indsamling af mobiltelefoner minder og fotos: Kontakt venligst registrator Malene Iwer-sen på telefonnummer 33 41 09 00 eller send en e-mail til adressen museum@ptt-museum.dk.

Mobil hjemmeside

Samtidig med udstillingens start åbner museet en ny hjemmeside www.mobil25.dk. Her kan man følge mobiltelefonens historie via såvel en tidslinie som et hukommelseskort der indeholder mere udførlige oplysninger. Hjemmesiden er designet og programmeret af Lasse Middelbo Outzen.

Til lærere

Mobil25 byder på gode muligheder i undervisnin-gen uanset om man har mulighed for at besøge museet eller ej. Udstillingen er velegnet til skole-besøg for 7. til 10. klassetrin og kan med fordel bruges i fagene dansk historie samfundsfag fysik og biologi. Et besøg i udstillingen er gratis for sko-ler og inkluderer et arbejdsark til eleverne.

Hjemmesiden www.mobil25.dk byder på et omfattende materiale til såvel elever som lærere og kan anvendes alene eller i sammenhæng med et besøg på museet. Ønsker man at arbejde endnu mere med mobiltelefonens historie kan man med fordel besøge museets Bibliotek & Arkiv som både kan give hjælp og vejledning og mulighed for at låne projektarbejdspladser.

Bestilling af skolebesøg kan ske på tlf. 33 41 09 00.Udstillingen Mobil25 kan besøges på Balkonen fra den 28. august 2007 til 13. januar 2008.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder