Svenska

DET HÄNDER

Det färdiga ENIGMA med utställningar och lekplats öppnar inte förrän 2021. Tills dess kommer vi att fylla huset med samtal, lärande, debatt och popup-utställningar. Läs mer här.